Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN ÖNEMİ
(KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN ÖNEMİ )

Author : Harun SELÇUK  Akın AY  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 10
Page : 19-39
Cite : Harun SELÇUK Akın AY, (2023). KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN ÖNEMİ. Digital communication Journal, 10, p. 19-39. Doi: .
    


Summary

Two-way interaction is important in interpersonal communication. In two-way interaction, the public relations process takes place between the public and the rulers. If the managers in public administration perform their public relations management correctly, they can effectively carry the vision of the public to the future. Managers in public administration understand the importance of public relations studies better with the expansion of social networks. Since the public wants to see transparency in the public more effectively, the administrators in this field make their announcements from the public relations units. In the rapidly globalizing world, it is seen that equipping some legal difficulties in public institutions with the ease of communication and social awareness of information technologies is not sufficient in solving problems and meeting the wishes and desires of the people. How the interactions with the stakeholders should be and to what extent the public relations are realized will be evaluated within the scope of this study. How public relations is perceived by the public and how it is directed within the scope of asymmetric communication will also be evaluated within the scope of this study. In addition, which communication models are used by public relations will also be discussed in this study. Within the scope of this study, an in-depth literature review will be made and the model of implementation of public relations in public diplomacy will be tried to be revealed.Keywords
Public Opinion, Communication Model, Public Administration, Public Relations

Abstract

Kişiler arası iletişimde çift yönlü etkileşim önemlidir. Çift yönlü etkileşimde ise halkla ilişkiler süreci, halk ile yönetenler arasında gerçekleşmektedir. Kamu yönetiminde yöneticiler halkla ilişkiler yönetimlerini doğru şekilde gerçekleştirirler ise kamunun vizyonunu etkin şekilde geleceğe taşıyabilirler. Kamu yönetimde yer alan yöneticiler sosyal ağların genişlemesi ile birlikte halkla ilişkiler çalışmalarının önemini daha iyi kavramaktadırlar. Halk kamuda şeffaflığı daha etkin şekilde görmek istemesinden dolayı bu alanda yöneticiler duyurularını halkla ilişkiler birimlerinden yapmaktadır. Hızla globalleşen dünyada bilgi teknolojilerinin iletişim kolaylığı ve sosyal bilinçlendirme yapmasıyla kamu kurumlarında hukuksal alanda bazı güçlüklerin donatılması sorun çözümünde ve halkın istek ve arzularının karşılanmasında yeterli olmadığı görülmektedir. Paydaşlar ile kurulan etkileşimlerin nasıl olması gerektiği kamuoyunda halkla ilişkilerin ne ölçüde gerçekleştiği bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Halkla ilişkilerin kamuoyunda nasıl algılandığı asimetrik iletişim kapsamında nasıl yönlendirildiği de bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca kamuoyunda halkla ilişkilerin hangi iletişim modellerinin kullandığı da bu çalışma da ele alınacaktır. Bu çalışma kapsamında derinlemesine literatür taraması yapılarak, halkla ilişkilerin kamu diplomasisinde uygulanış modeli ortaya konulmaya çalışılacaktır.Keywords
Kamuoyu, İletişim Modeli, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri