Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON FUNK ASSEMBLY AND EDWARD RALPH KIENHOLZ
(FUNK ASAMBLAJ VE EDWARD RALPH KİENHOLZ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA )

Author : Selda MANT MENAY  Mehmet Güzel KAYACAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 97-109
Cite : Selda MANT MENAY Mehmet Güzel KAYACAN, (2023). A STUDY ON FUNK ASSEMBLY AND EDWARD RALPH KIENHOLZ. Digital communication Journal, 12, p. 97-109. Doi: .
    


Summary

Kienholz, a distinctive American installation and sculptor of the 1960s and 70s, stands out from his contemporaries with unique features, exploring contemporary life and confronting the audience with the darker aspects of humanity. The main theme of Kienholz's work is the vulnerability an individual feels due to social conventions and environmental influences. Collaborating with his wife, Nancy Reddin Kienholz, he has created impactful and disturbing pieces. Furthermore, Kienholz played a significant role in Funk Assemblage art, contributing experimental and original works to this genre. The purpose of this study is to focus on Edward Kienholz's art, examining his works, artistic philosophy, and his place in the art of the period. The research follows a scanning model and is limited to the analysis of Kienholz's works: Back Seat Dodge, The Wait, Five Car Stud, The Illegal Operation, The Beanery These pieces can be characterized as intense, unsettling, aggressive, and uncompromising attacks against the inhumanity of humanity. Drawing from the reality of abandoned and discarded objects, Kienholz aimed to understand the story of a society, reflecting historical and social layers in his works.Keywords
Edward Kienholz, assemblage, funk, art, installation.

Abstract

Kienholz, kendine has özellikleriyle çağdaşlarından farklı tarzlarda kendini gösteren, çağdaş yaşamı araştıran ve izleyiciyi insanlığın karanlık yönleriyle yüzleştiren, 1960’lar ve 70’ler de alışılmışın dışında sanat yapan, önemli bir Amerikan enstalasyon ve heykel sanatçısıdır. Kienholz'un çalışmalarının ana konusu, bireyin toplumsal ve çevresel etkiler nedeniyle hissettiği savunmasızlıktır. Eşi Nancy Reddin Kienholz ile birlikte çalışarak etkileyici ve rahatsız edici eserler yaratmıştır. Ayrıca, Kienholz, Funk Asamblaj sanatında da önemli bir rol oynamış ve bu tarzda deneysel ve özgün eserlere imza atmıştır. Araştırmanın amacı, Edward Kienholz'un sanatına odaklanmak, eserleri, sanat anlayışı ve dönem sanatındaki yerini incelemektir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma Kienholz’un ; Back Seat Dodge, The Wait, Five Car Stud, The İllegal Operation, The Beanery eserlerinin incelenmesi ile sınırlıdır. Bu eserleri insanlığın insanlık dışılığına karşı yoğun, rahatsız edici, agresif ve tavizsiz saldırılar olarak nitelendirilebilir. Terk edilmiş ve atılmış nesnelerin gerçekliğinden yola çıkarak bir toplumun hikayesini anlamaya çalışan Kienholz, eserlerinde tarihsel ve toplumsal katmanları yansıtmayı hedeflemiştir.Keywords
Edward Kienholz, asamblaj, funk, sanat, enstelasyon.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri