Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖY HALKININ TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ VE MOTİVASYONLARI : KÜTAHYA YAĞILLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
(KÖY HALKININ TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ VE MOTİVASYONLARI : KÜTAHYA YAĞILLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ )

Author : Merve ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 79-96
Cite : Merve ERDOĞAN , (2023). KÖY HALKININ TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ VE MOTİVASYONLARI : KÜTAHYA YAĞILLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ. Digital communication Journal, 12, p. 79-96. Doi: .
    


Summary

Television, one of the mass media, still maintains its importance today, with developing and changing technology and new communication tools emerging. Television continues to exist as an indispensable mass communication tool for people in terms of its features and functions. Television has maintained its importance from past to present due to its many features, especially providing news, informing, entertaining and spending free time. People's reasons for watching television vary depending on where they live and demographic, cultural, social, economic and political influences. At this point, this study aims to examine the television viewing tendencies and motivations of the people living in Kütahya Yağıllar village. In this context, a face-to-face survey was conducted with 61 people using a simple random sampling technique. The data was analyzed and interpreted using the descriptive statistics technique. As a result of the research, it was concluded that the participants mostly watched news programs and watched television to be informed, to have fun, to relax, and to get away from their problems and troubles. In addition, one of the important results revealed that most of the participants change channels to watch TV series when they want to watch television at the same time as others at home.Keywords
Mass Media, Television, Television Watching Motivations, Village People.

Abstract

Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon gelişen ve değişen teknoloji ve yeni iletişim araçlarının da ortaya çıktığı günümüzde hâlâ önemini korumaktadır. İnsanlar için televizyon özellikleri ve işlevleri bakımından vazgeçilmez bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle haber verme, bilgilendirme, eğlendirmeyi ve boş zaman geçirmeyi sağlama gibi pek çok özelliğinden dolayı televizyon geçmişten günümüze kadar önemini korumuştur. İnsanların yaşadıkları yere, demografik, kültürel, sosyal, ekonomik, politik etkilere göre televizyon izleme sebepleri değişmektedir. Bu noktada bu çalışmada Kütahya Yağıllar köyünde yaşayan halkın televizyon izleme eğilimlerinin ve motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 61 kişiye basit rastgele örnekleme tekniği kullanılarak yüz yüze anket yapılmıştır. Betimsel istatistik tekniğinden yararlanılarak verilerin analizi yapılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların en çok haber programı izledikleri, televizyonu ise en çok bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, sorunlarından ve dertlerinden uzaklaşmak için izledikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca evdekilerle aynı anda televizyon izlemek istediklerinde katılımcıların çoğunun dizi izlemek için kanal değiştirdiği ortaya çıkan önemli sonuçlardan biridir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Televizyon, Televizyon İzleme Motivasyonları, Köy Halkı.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri