Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME )

Author : Serap KURAL  Murat BAŞARIR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 22-37
Cite : Serap KURAL Murat BAŞARIR, (2023). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Digital communication Journal, 12, p. 22-37. Doi: .
    


Summary

The aim of this study is to determine the weighting of the PR application areas used in the reports prepared by companies on their corporate sustainability activities and to identify the differences and similarities in the PR application areas on a sectoral basis. To this end, the study carried out a thematic analysis of the public relations practices in the corporate sustainability reports, annual reports and integrated annual reports of the companies included in the BIST 30 Index in 2021 on a sectoral basis. The study focuses on the public relations practices used in the reports prepared as a result of the sustainability activities carried out by companies in an institutional manner within the framework of the Sustainable Development Goals. In this context, it is known that there is variation in the PR practices used in the reports produced as a result of corporate sustainability activities. The dimensions of this variation have been studied using the method of content analysis. In the light of all these data, the extent to which public relations practices are included in the reports produced within the framework of corporate sustainability activities and, in this context, the importance of the discipline of public relations in corporate sustainability activity reports has been revealed. As a result, using the content analysis method, it was found that the companies included in the 2021 BIST 30 Index included the content of corporate social responsibility activities in the first place among the public relations application areas in their sustainability reports. After corporate social responsibility activities, it was observed that employee member relations came second and marketing communication came third.Keywords
Public Relations, Public Relations Applications, Sustainability, Corporate Sustainability Reports.

Abstract

Bu çalışmanın amacı, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerine dair hazırladıkları raporlarda kullanılan halkla ilişkiler uygulama alanlarının ağırlık oranını belirlemek ve sektörel bazda halkla ilişkiler uygulama alanlarındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkartmaktır. Bu amaçla çalışmada 2021 yılındaki BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarındaki, faaliyet raporlarındaki, entegre faaliyet raporlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarının sektörel bazda tematik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında şirketler tarafından kurumsal bir biçimde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik konulu faaliyetler neticesinde hazırlanan raporlarda kullanılan halkla ilişkiler uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporlarda çeşitli halkla ilişkiler uygulamaları bulunduğu bilinmektedir. Bu çeşitlenmenin boyutları içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Tüm bu veriler ışığında kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporlarda halkla ilişkiler uygulama alanlarına ne oranda yer verildiği ve bu kapsamda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyet raporlarında halkla ilişkiler disiplininin önemi ortaya konmuştur. Sonuç olarak uygulanan içerik analizi yöntemiyle 2021 yılı BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında halkla ilişkiler uygulama alanları içerisinde ilk sırada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dair içeriklere yer verdiği tespit edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ardından ikinci sırada çalışan üye ilişkileri, üçüncü sırada da pazarlama iletişimi uygulama alanına yer verildiği gözlemlenmiştir.Keywords
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri