Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mitoloji Ve Sanat İlişkisinde Birleşik Figürlü Hayvanların Sanat Eserlerindeki Yeri
(Mitoloji Ve Sanat İlişkisinde Birleşik Figürlü Hayvanların Sanat Eserlerindeki Yeri )

Author : Mehmet YÜCEL  Muhammed Emin Kayserili  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 11
Page : 1-14
Cite : Mehmet YÜCEL Muhammed Emin Kayserili, (2023). Mitoloji Ve Sanat İlişkisinde Birleşik Figürlü Hayvanların Sanat Eserlerindeki Yeri. Digital communication Journal, 11, p. 1-14. Doi: .
    


Summary

Myths dating back to ancient times as far as humanity exists have been influential in the beliefs of civilizations as well as in works of art. The works of art that have come down to the present day from the periods when there was no written language yet offer a lot of information about the beliefs, myths and laws of mankind. Mankind, who lived in prehistoric times, has loaded meanings by transforming a number of objects, figures and concepts into expressions through art, events that it cannot make sense of or overcome. Considering this aspect, it is possible to say that mythology and art are directly related to each other. The god-goddess, animal figures and symbols belonging to the universe, which are included in stories and stories contained in various myths, have been among the subjects of works of art in subsequent periods starting from the Pale Decadent ages. The works published in different geographies and Decencies have shown that there are similarities as well as differences between these figures. The animal figures treated in the works of art were often used for their supernatural appearance, as well as their real images. In addition to the figures consisting of a combination of predatory animals corresponding to concepts such as power, nobility, protectiveness, a mixture of human animals was embroidered on the figures. In addition, animal figures corresponding to concepts such as beauty, evil eye, Decency and longevity have also been among the subjects of his artworks.Keywords
mythology, art, sphinx

Abstract

İnsanlığın var olduğu kadar eski dönemlere uzanan mitler uygarlıkların inanışlarının yanı sıra sanat eserlerinde de etkili olmuştur. Henüz yazı dilinin olmadığı dönemlerden günümüze kadar gelen sanat eserleri insanoğlunun inanışları, mitleri ve yasayışları hakkında birçok bilgi sunmaktadır. Tarih öncesi dönemlerde yaşamış olan insanoğlu anlam veremediği ya da üstesinden gelemediği olayları bir takım nesne, figür ve kavramı sanat yoluyla anlatımlara dönüştürerek anlamlar yüklemiştir. Bu yönüyle düşünüldüğünde mitoloji ve sanatın birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Çeşitli mitlerde yer alan öykü ve öykülerde yer alan tanrı- tanrıça, hayvan figürleri ve evrene ait sembol Paleotik çağlardan başlayarak sonraki dönemlerde de sanat eserlerinin konuları arasında olmuştur. Farklı coğrafya ve dönemlerde çıkan eserler bu figürler arasında farklılıklar olduğu gibi benzerlikler olduğunu da göstermiştir. Sanat eserlerinde ele alınan hayvan figürleri gerçek görüntülerinin yanı sıra doğaüstü görünümleri de sıklıkla kullanılmıştır. Güç, asalet, koruyuculuk gibi kavramlara karşılık gelen yırtıcı hayvanların birleşiminden oluşan figürlerin yanı sıra insan hayvan karışımı figürlerde işlenmiştir. Ayrıca güzellik, nazar, uzun ömür gibi kavramlara karşılık gelen hayvan figürleri de sanat eserlerinin konuları arasında yer almıştır.Keywords
mitoloji, sanat, sfenks

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri