Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CULTURAL CODES IN THE CARTOON MASHA AND THE BEAR
(MAŞA İLE KOCA AYI ÇİZGİ FİLMİNDE KÜLTÜREL KODLAR )

Author : Mahmut KUTLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 10
Page : 59-69
Cite : Mahmut KUTLU , (2023). CULTURAL CODES IN THE CARTOON MASHA AND THE BEAR. Digital communication Journal, 10, p. 59-69. Doi: .
    


Summary

Cultural values are of great importance for the recognition of societies. As a matter of fact, no nation is separate from culture. Every society has its own social and cultural accumulations. While the facts about the life of the communities are examined within the framework of the concept of culture, all verbal, written and visual expressions are considered as cultural heritage. In addition to the oral and written tradition in the historical process, the media plays an important role in conveying the culture in our age. Today, the media is one of the most effective tools in the promotion and dissemination of cultural phenomena. Movies, television series, cartoons and many other productions are factors that nourish the culture and at the same time disseminate cultural values. Many nations produce and market media products in order to both promote their regional culture and carry it to universal dimensions. One of the notable productions among these is the Russian cartoon '???? ? ???????' (Masha and the Bear), which is followed by millions of people both in our country and in other countries. In the study, the projections of the Russian culture in the cartoon were investigated through the examples of the main characters, the little girl Masha and the Bear. In the research, semiotic analysis method, one of the qualitative research methods, was used. In this context, the cartoon "Masha and the Bear" has been examined in the context of the cultural codes it shows. During the research process, this cartoon was analyzed with reference to cultural values such as the presentation of the main characters, personality traits, social structure, geography and family structure. As a result, it has been seen that the analyzed cartoon reflects the cultural codes of the geography where it was shot as well as the universal values such as friendship, togetherness and cooperation, and also includes the efforts to spread the Russian culture beyond the borders of the country on a universal scale.Keywords
Cartoon, Cultural Code, Russian Culture, Masha end the Bear

Abstract

Toplumların tanınması adına kültürel değerler büyük önem arz etmektedir. Nitekim hiçbir ulus kültürden ayrı değildir. Her toplumun kendine özgü sosyal ve kültürel birikimleri söz konusudur. Toplulukların yaşamına dair olgular kültür kavramı çerçevesinde incelenirken, sözlü, yazılı ve görsel tüm dışa vurumlar kültürel miras olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel süreçte sözlü ve yazılı geleneğin yanı sıra bulunduğumuz çağda kültürü aktarmada medya önemli görevler üstlenmektedir. Günümüzde medya, kültürel olguların tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında en etkili araçlardan biridir. Sinema filmleri, televizyon dizileri, çizgi filmler ve daha birçok yapım kültürü besleyen ve aynı zamanda kültürel değerleri yaygınlaştıran etkenlerdir. Birçok ulus hem bölgesel kültürünü tanıtmak hem de evrensel boyutlara taşıyabilmek amacıyla medya ürünleri üretip piyasaya sürmektedir. Bunlar arasında dikkat çeken yapımlardan biri hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Rusya yapımı ‘???? ? ???????’ (Maşa ile Koca Ayı) isimli çizgi filmdir. Çalışmada söz konusu yapımdaki ana karakterler küçük kız Maşa ve Koca Ayı örnekleri üzerinden Rusya kültürünün çizgi filmdeki izdüşümleri araştırılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ‘Maşa ile Koca Ayı’ çizgi filmi gösterdiği kültürel kodlar bağlamında incelenmiştir. Araştırma sürecinde bu çizgi film ana karakterlerin sunumu, kişilik özellikleri, toplumsal yapı, coğrafya ve aile yapısı gibi kültürel değerler referans alınarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak incelenen çizgi filmin arkadaşlık, beraberlik ve yardımlaşma gibi evrensel değerler kadar çekildiği coğrafyanın kültürel kodlarını yansıttığı ve ayrıca Rus kültürünü ülke sınırlarının ötesinde evrensel çapta yaygınlaştırma çabalarını içerdiği görülmüştür.Keywords
Çizgi Film, Kültürel Kod, Rusya Kültürü, Masha end the Bear

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri