Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHANGE OF AGES and COMMUNICATION: THE TIME OF NEW MEDIA
(ÇAĞLARIN VE İLETİŞİMİN DEĞİŞİMİ: YENİ MEDYA ZAMANI )

Author : Sedat CERECİ  Anıl SUNA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 9
Page : 52-70
Cite : Sedat CERECİ Anıl SUNA, (2022). CHANGE OF AGES and COMMUNICATION: THE TIME OF NEW MEDIA. Digital communication Journal, 9, p. 52-70. Doi: .
    


Summary

In this study, starting from the communication techniques in which people live in development, the high communication technology that has reached in the last age and its most common product new media and social media are evaluated. Communication, which is one of the main needs of human beings, has been the basic act of interpersonal relations in every period and new tools and techniques have been invented to communicate. Each invention has accelerated and facilitated the act of communication a little more and has colored life. The new media that emerged with the invention of the computer also provided opportunities for personal sharing, socialization, and ego satisfaction as well as communication. New media has provided people with opportunities that they cannot even imagine, but they have largely eliminated face-to-face communication and caused the loss of many cultural values. Not many realize that the new media is, in fact, an important tool in a grand political and economic plan. While this study deals with the importance of communication and developments in communication technology, it also tries to explain the philosophy of new media as a hypermodern strategy.Keywords
Communication, medium, media, new media, social media.

Abstract

Bu çalışmada, gelişme aşamasında olan insanların yaşadığı iletişim tekniklerinden yola çıkılarak, son çağda ulaşılmış olan yüksek iletişim teknolojisi ve onun en yaygın ürünü olan yeni medya ve sosyal medya değerlendirilmektedir. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim, her dönemde kişilerarası ilişkilerin temel eylemi olmuş ve iletişim kurmak için yeni araç ve teknikler icat edilmiştir. Her buluş iletişim eylemini biraz daha hızlandırmış, kolaylaştırmış ve yaşamı renklendirmiştir. Bilgisayarın icadı ile ortaya çıkan yeni medya, iletişimin yanı sıra kişisel paylaşım, sosyalleşme ve ego tatmini için de olanaklar sağlamıştır. Yeni medya insanlara hayal bile edemeyecekleri fırsatlar sunmuş ancak yüz yüze iletişimi büyük ölçüde ortadan kaldırmış ve birçok kültürel değerin kaybolmasına neden olmuştur. Pek çok kişi, yeni medyanın aslında büyük bir siyasi ve ekonomik plan için önemli bir araç olduğunun farkında değidir. Bu çalışma, iletişimin önemi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri ele alırken, aynı zamanda hipermodern bir strateji olarak yeni medya felsefesini açıklamaya çalışmaktadır.Keywords
İletişim, medyum, medya, yeni medya, sosyal medya.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri