Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONSUMPTION CULTURE AND FATHER'S DAY: GARANTI BANK BONUS CARD ADVERTISING
(TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE BABALAR GÜNÜ: GARANTİ BANKASI BONUS KART REKLAMI )

Author : Serhat BEKAR  Barış ALTUNTAŞ, Akın AY  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 9
Page : 12-29
Cite : Serhat BEKAR Barış ALTUNTAŞ, Akın AY, (2022). CONSUMPTION CULTURE AND FATHER'S DAY: GARANTI BANK BONUS CARD ADVERTISING. Digital communication Journal, 9, p. 12-29. Doi: .
    


Summary

Consumption activities are among the most important activities for the survival of humanity. The industrial revolution, which is shown as the most important development in the creation of consumption culture, has emerged with mass production and mass consumption. Factors such as globalization, competition and increasing costs have required the creation of elements that will enable individuals to consume more than they need and facilitate the marketing activities of businesses. Special days have recently constituted an important element in the consumption culture as businesses try to ensure that consumption is reproduced by supporting it with fashion and trends. Father's Day, which is one of the special days that has an important place in the consumption culture, has started to come to the fore more in recent years with its advertising and marketing strategies. Recently, Garanti Bank's Father's Day advertisement has been one of the most watched advertisements. In Garanti Bank Bonus Card advertisements, which were analyzed using the semiotic method, there was an advertising effort that focused on the father-daughter relationship and tried to be effective in purchasing behaviors by making use of the father figure. It has been observed that the messages given in the commercial film benefit from the concepts of love, compassion and compassion. It can be stated that it is a successful advertisement work in terms of both traceability and the messages given.Keywords
Consumer Culture, Father's Day, Semiotics.

Abstract

Tüketim eylemleri insanlığın hayatını devam ettirebilmesinde en önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Tüketim kültürünün yaratılmasında en önemli gelişme olan sanayi devrimi, kitlesel üretim ile birlikte kitlesel tüketimi ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme ile artan rekabet ve maliyet gibi unsurlar bireylerin ihtiyacından fazla tüketmesini sağlayacak, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini kolaylaştıracak unsurların yaratılmasını gerektirmiştir. İşletmeler tüketimin moda ve trendlerle desteklenerek, yeniden üretilmesinin sağlamasında özel günler, son dönemde tüketim kültürü içinde önemli bir unsuru oluşturmuştur. Tüketim kültürü içerisinde önemli bir yeri olan özel günlerden birisi olan Babalar Günü, reklam ve pazarlama stratejileri ile son yıllarda daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Son dönemde Garanti Bankası’nın Babalar Günü reklamı dikkat çeken ve en çok izlenen reklamlardan biri olmuştur. Gösterge bilimsel yöntem kullanılarak analiz edilen Garanti Bankası Bonus Kart reklamlarında, baba ve kız ilişkisine odaklanan, baba figüründen yararlanarak satın alma davranışlarında etkili olmaya çalışan bir reklam çalışması olmuştur. Reklam filminde verilen mesajlarla sevgi, merhamet ve şefkat gibi olgulardan yararlanıldığı görülmüştür. Hem izlenirlik hem de verilen mesajlar açısından başarılı bir reklam çalışması olduğu ifade edilebilir.Keywords
Tüketim Kültürü, Babalar Günü, Göstergebilim.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri