Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAVAŞ GAZETECİLİK VE COVİD – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KULLANIMI
(YAVAŞ GAZETECİLİK VE COVİD – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KULLANIMI )

Author : Durmuş KOÇAK  Mustafa ERİNMEZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 9
Page : 1-11
Cite : Durmuş KOÇAK Mustafa ERİNMEZ, (2022). YAVAŞ GAZETECİLİK VE COVİD – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KULLANIMI. Digital communication Journal, 9, p. 1-11. Doi: .
    


Summary

ABSTRACT Regardless of the changing conditions and conditions, the nature of the changing conditions is not seen as a reason for the disruption of this duty, since the main duty of individuals who carry out the profession of journalism is to carry out the activity of conveying news to the masses. In this context, sometimes global epidemics, sometimes war environments and sometimes climatological factors make the difficulty and importance of journalistic activities more. Another effect of changing and developing conditions on journalism is the change in people's confidence in the news they receive. As a matter of fact, people XXI. As of the 19th century, a lot of information can be reached in a very short time, and this brings up the idea of questioning the accuracy of the news in general. From this point of view, it is important for the news readers to reach the news obtained from reliable sources and analyzed in real terms and to convey these news to the readers as soon as possible. It can be listed among the returns of the century in terms of journalism. Today, the fact that readers can reach the news in a very short time has given birth to a structure called fast news flow. However, the type of journalism called slow journalism is a journalism understanding that includes different perspectives apart from the general news reached by the readers and cares about the diversity of news with the use of sources in the news presented.Keywords
pandemic, covid – 19, slow journalism, fast journalism, epidemic and journalism

Abstract

Değişen şartlar ve koşullar ne olursa olsun gazetecilik mesleğini yürüten bireylerin temel görevi, kitlelere haber iletme faaliyetini gerçekleştirmek olduğu için değişen şartların niteliği bu görevin aksaması konusunda bir gerekçe olarak görülmemektedir. Bu bağlamda kimi zaman küresel salgınlar, kimi zaman savaş ortamları, kimi zaman da klimatolojik faktörler, gazetecilik faaliyetlerinin zorluğunu ve önemini daha fazla bir hale getirmektedir. Değişen ve gelişen koşulların gazetecilik üzerindeki bir diğer etkisi insanların kendilerine ulaşan haberlere dair güven duygularında meydana gelen değişmedir. Nitekim insanlar, XXI. yüzyıl itibariyle pek çok bilgiye çok kısa sürede ulaşabilmekte ve bu da genel anlamda haberlerin doğruluğu noktasında bir sorgulama yapılması düşüncesini gündeme getirmektedir. Bu açıdan ele alındığında haber okurlarının güvenilir kaynaklardan elde edilen ve gerçek anlamda analiz edilmiş haberlere ulaşmaları ve bu haberlerin okuyuculara en kısa zamanda iletilmesi XXI. yüzyılın habercilik anlamında getirileri arasında sıralanabilir. Günümüzde okuyucuların haberlere çok kısa sürede ulaşabilmesi hızlı haber akışı olarak adlandırılan bir yapıyı doğurmuştur. Ancak yavaş gazetecilik olarak adlandırılan gazetecilik şekli, okurların ulaştığı genel haberlerin dışında farklı bakış açılarını bünyesinde barındıran ve sunulan haberlerde kaynak kullanılması ile haber çeşitliliğini önemseyen bir habercilik anlayışıdır. Bu anlayış, günümüzde oldukça yaygın halde görülen hızlı habercilik anlayışının tersi bir yaklaşımı ifade etmektedir.Keywords
pandemi, covid – 19, yavaş gazetecilik, hızlı gazetecilik, salgın ve gazetecilik

Advanced Search


Announcements

    NİSAN SAYISI

    NİSAN 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    AĞUSTOS 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri