Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EVOLUTION OF MEDIA FROM POSTMODERN TO HYPERMODERN: THE END OF POSTMODERN
(POSTMODERN'DEN HİPERMODERN'E MEDYA'NIN EVRİMİ: POSTMODERN'İN SONU )

Author : Sedat CERECİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 108-121
Cite : Sedat CERECİ , (2022). THE EVOLUTION OF MEDIA FROM POSTMODERN TO HYPERMODERN: THE END OF POSTMODERN. Digital communication Journal, 8, p. 108-121. Doi: .
    


Summary

In this study, by considering the evolution of the media since the first humans, the character of the media is evaluated from the transition processes from traditional to modern, from modern to postmodern and hypermodern. From traditional times to modern times and beyond, from the physical structure of the world to its metaphysical structure, from values to approaches, everything has changed; the tools called media have also experienced unimaginable transformations. The 20th century, with its many global transformations, has started a debate about the legitimation of the theories of the "modern" period and whether people live in postmodernity in a completely new global phase. This study, on the one hand, tries to clarify the concepts of modernity, postmodernity and hypermodernity, which still cannot be defined clearly, on the other hand, it deals with the technical developments and the evolution of the media over the course of nearly 200 years. In the study, starting from conceptual explanations and theoretical structure, it is evaluated how the media has evolved in different periods, up to the problems in new media applications. It is emphasized that with every modern transformation, new problems arise. Few people now use a home phone or analog camera, and very few communicate by letter. High communication technology has changed all habits. The modern style has gone further and turned into the postmodern and that into the hypermodern.Keywords
Media, traditional, postmodern, hypermodern, evolution.

Abstract

Bu çalışmada, medyanın ilk insandan günümüze evrimi ele alınarak, gelenekselden moderne, modernden postmoderne ve hipermoderne geçiş süreçlerinde medyanın karakteri değerlendirilmektedir. Geleneksel zamanlardan modern zamanlara ve ötesine, dünyanın fiziksel yapısından metafizik yapısına, değerlerden yaklaşımlara kadar her şey değişmiştir; medya denilen araçlar da akıl almaz dönüşümler yaşamıştır. Pek çok küresel dönüşümün yaşandığı 20. yüzyıl, “modern” dönem teorilerinin meşrulaştırılması ve insanların tamamen yeni bir küresel evrede postmodernite içinde yaşayıp yaşamadığı konusunda bir tartışma başlatmıştır. Bu çalışma bir yandan henüz net olarak tanımlanamayan modernite, postmodernite ve hipermodernite kavramlarına açıklık getirmeye çalışırken, diğer yandan medyanın yaklaşık 200 yıllık süreçteki teknik gelişmeleri ve evrimini ele almaktadır. Çalışmada kavramsal açıklamalardan ve kuramsal yapıdan yola çıkılarak, medyanın yeni medya uygulamalarındaki sorunlara kadar farklı dönemlerde nasıl bir evrim geçirdiği değerlendirilmektedir. Her modern dönüşümle birlikte yeni sorunların ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Artık çok az insan ev telefonu veya analog kamera kullanmakta ve çok azı mektupla iletişim kurmaktadır. Yüksek iletişim teknolojisi tüm alışkanlıkları değiştirmiştir. Modern biçemp daha da ileri giderek postmoderne, o da hipermoderne dönüşmüştür.Keywords
Medya, geleneksel, postmodern, hipermodern, evrim.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri