Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Case of Migration in Turkey and Its Reflection in Turkish Cinema: Migration Movies
(Türkiye'de Göç Olgusu ve Türk Sinemasına Yansıması: Göç Filmleri )

Author : Sedat CERECİ  Anıl SUNA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 99-107
Cite : Sedat CERECİ Anıl SUNA, (2022). The Case of Migration in Turkey and Its Reflection in Turkish Cinema: Migration Movies. Digital communication Journal, 8, p. 99-107. Doi: .
    


Summary

Migration, which has been one of the main actions of people since the first ages, has continued in modern times and has affected the whole world. In addition to its socio-economic cultural effects, the migration movement has also been the subject of literature, folk songs and films. Turkish Cinema has also made the films about the hopes and frustrations of immigration. However, the reflections of migration in Turkish Cinema and in this way the perception of migration in Turkish society have not been analyzed much. This study evaluates the reflection of the migration movement on the cinema and the perception of migration in the thought of Turkish society through certain films. In the study, which also deals with immigrant psychology and behaviors, the effects of cinema as a rational problem solver are analyzed, and the contribution of films to healing and adaptation and integration is emphasized. The effects of films on immigration and immigrants on immigrants are evaluated, and the effects of films that lead immigrants to adaptation and integration are emphasized. In the study, in which the structure of cinema as a means of influence is also mentioned, the effects of cinema on immigrants as a tool of urbanization and its contributions to the adaptation and integration of immigrants are explained. Migration, one of the biggest global problems of the last century, affects all local and national governments, complicates the work and compels them to produce solutions and tools. Because migration changes political, economic, social and cultural structures and often leaves negative effects. Correcting the psychological trauma of immigrants and contributing to the adaptation and integration processes of immigrants require professional approaches. Migration in Turkish Cinema has also been a frequently discussed subject in the 1960s and 70s, when migration from rural to urban areas intensified. Migration from Anatolian provinces to Istanbul or other big cities, the problems encountered, the shocks experienced and the country image evaluated in this context also provide clues for scientific studies. In this study, Turkish society's view of immigration, interpretation of immigration and dreams of immigration are discussed through some films with the theme of immigration in Turkish Cinema.Keywords
Migration, cinema, migration movies, adaptation, integration

Abstract

İlk çağlardan beri insanların başlıca eylemlerinden biri olan göç modern çağlarda da devam etmiş tüm dünyayı etkilemiştir. Göç hareketi toplumsal ekonomik kültürel etkilerinin yanı sıra edebiyata türkülere filmlere de konu olmuştur. Türk Sineması da göçün umutlarını telaşını hüsranını filmlere konu etmiştir. Ancak göçün Türk Sinemasındaki yansımaları ve bu yolla Türk toplumundaki göç algısı fazlaca analiz edilmemiştir. Bu çalışma belirli filmler üzerinden göç hareketinin sinemaya yansımasını ve Türk toplumunun düşüncesinde göçün algılanma niteliğini değerlendirmektedir. Göçmen psikolojisi ve davranışlarının da ele alındığı çalışmada, rasyonel bir sorun çözücü olarak sinemanın etkileri analiz edilmiş, filmlerin iyileştirici ve adaptasyon ve entegrasyona katkıları vurgulanmıştır. Göç ve göçmen konulu filmlerin göçmenler üzerindeki etkileri değerlendirilerek, filmlerin göçmenleri adaptasyona ve entegrasyona yönlendiren etkileri vurgulanmıştır. Bir etki aracı olarak sinemanın yapısından da söz edilen çalışmada, sinemanın aynı zamanda kentleşmenin aracı olarak göçmenler üzerindeki etkileri ve göçmenlerin adaptasyonu ve entegrasyonuna katkıları açıklanmıştır. Son yüzyılın en büyük küresel sorunlarından biri olan göç tüm yerel ve ulusal yönetimleri etkilemekte, işleri zorlaştırmakta, çözüm yolları ve araçları üretmek zorunda bırakmaktadır. Çünkü göç, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları değiştirmekte, çoğu zaman olumsuz etkiler bırakmaktadır. Göçmenlerin psikolojik travmalarını düzletmek, göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmak profesyonel yaklaşımlar gerektirmektedir. Türk Sineması’nda da göç, özellikle kırsaldan kentsele göçün yoğunlaştığı 1960 ve 70li yıllarda sıkça işlenen bir konu olmuştur. Özellikle Anadolu taşrasından İstanbul’a veya diğer büyük şehirlere yapılan göçler, karşılaşılan sorunlar, yaşanan şoklar ve bu bağlamda değerlendirilen ülke görüntüsü, bilimsel çalışmalar için de ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, Türk Sineması’nda yer alan göç temalı bazı filmler üzerinden, Türk toplumunun göçe bakışı, göç yorumu ve göç hayalleri ele alınmaktadır.Keywords
Göç, sinema, göç filmleri, adaptasyon, entegrasyon

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri