Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INTERNATIONAL DESIGNERS’ PROCESSES OF CREATING AND IMPLEMENTING METAPHORS IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
(GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA ULUSLARARASI TASARIMCILARIN METAFOR OLUŞTURMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİ )

Author : Resul AY  Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 80-98
Cite : Resul AY Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU, (2022). INTERNATIONAL DESIGNERS’ PROCESSES OF CREATING AND IMPLEMENTING METAPHORS IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN. Digital communication Journal, 8, p. 80-98. Doi: .
    


Summary

In this research, the subject of Metaphor Creation and Application Processes in Visual Communication Design was discussed. In the study, the relationship between visual communication and metaphorical expression was examined, and the original definitions were brought to visual metaphor by integrating with the views of national and international designers and academicians on visual metaphor. The research focused on the classifications, types and application areas of visual metaphors which emerge repeatedly throughout the literature reviewed, expert opinions were considered and the findings were obtained by using the semi-structured interview form and the thematic analysis method about which approaches to use to create visual metaphors. The findings and visual metaphor application processes are stated together with their stages. This research reveals, how national and international visual communication designers define the visual metaphor, the processes of creating visual metaphor, and with which approaches they form the visual metaphor with all stages.Keywords
Metaphor, Visual Metaphor, Creating Visual Metaphor, Visual Communication.

Abstract

Bu araştırmada, Görsel İletişim Tasarımında Metafor Oluşturma ve Uygulama Süreçleri konusu ele alınmıştır. Araştırmada görsel iletişim ve metaforik anlatım arasındaki ilişki irdelenmiş, ulusal ve uluslararası tasarımcı ve akademisyenlerin görsel metafor hakkındaki görüşleri ile bütünleştirilerek görsel metafora özgün tanımlar getirilmiştir. Araştırmada alan-yazın taraması görsel metaforların uygulama alanları üzerinde durulmuş, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile uzman görüşlerinden yararlanarak görsel metaforların hangi yaklaşımlar ile oluşturulabileceğine ilişkin tematik analiz yöntemi kullanılarak bulgular edinilmiştir. Elde edilen bulgular ile görsel metafor uygulama süreçleri aşamalarıyla birlikte belirtilmiştir. Bu araştırma, ulusal ve uluslararası görsel iletişim tasarımcılarının görsel metaforu nasıl tanımladıklarını, görsel metafor oluşturma süreçlerini ve hangi yaklaşımlar ile görsel metaforu oluşturduklarını aşamalarıyla ortaya koyar.Keywords
Metafor, Görsel Metafor, Görsel Metafor Oluşturma, Görsel İletişim.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri