Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF CINEMA AND THEATER: MACBETH INTERPRETATION IN MODERN CINEMA
(SİNEMA VE TİYATRO İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: MODERN SİNEMADA MACBETH YORUMU )

Author : Janet BARIŞ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 57-68
Cite : Janet BARIŞ , (2022). AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF CINEMA AND THEATER: MACBETH INTERPRETATION IN MODERN CINEMA . Digital communication Journal, 8, p. 57-68. Doi: .
    


Summary

When cinema emerged in the form of moving images, it had not yet reached a story-telling structure. Afterwards, the classical narrative structure, which is the essence of drama, was created and cinema became a tool for storytelling. When it started to be accepted as an art, it was mostly compared with theater, and it took the form of creating drama in classical narrative from the concepts of unfold-knot-solution that Aristoteles described in Poetics. In this direction, although theater and cinema bear similarities in classical narrative, both arts have their own unique structure, aesthetics, and tools. The aim of this study is to try to analyze the relationship between cinema and theater, the context by addressing the unique dynamics of both arts, and to analyze the possibilities and impossibilities in both arts by making a comparative analysis of the 2021 film The Tragedy of Macbeth directed by Joel Coen and Shakespeare's Macbeth text.Keywords
Adaptation, Cinema, Theatre, Shakespeare, Macbeth.

Abstract

Sinema hareketli görüntü biçiminde ortaya çıktığında henüz hikâye anlatan bir yapıya ulaşmamıştır. Sonrasında dram sanatının özü olan klasik anlatı yapısı oluşturulmuş ve sinema hikaye anlatan bir araç haline gelmiştir. Sanat olarak kabul edilmeye başladığında en çok tiyatro ile karşılaştırılmış ve özellikle klasik anlatıda drama oluşturma biçimini Aristoteles’in Poetika’da tarif etmiş olduğu serim-düğüm-çözüm kavramlarından almıştır. Bu doğrultuda tiyatro ile sinema klasik anlatıda benzerlikle taşısa da her iki sanatın kendine özgü yapısı, estetiği ve araçları vardır. Bu çalışmanın amacı sinema ve tiyatro arasındaki ilişkiyi, bağlamı her iki sanatın da kendine özgü dinamiklerini ele alarak çözümlemeye çalışmak ve 2021 tarihli Joel Coen’in yönettiği The Tragedy of Macbeth filmi ile Shakespeare’in Macbeth metninin karşılaştırmalı bir çözümlemesini yaparak her iki sanattaki olanakları ve olanaksızlığı tartışmaktır.Keywords
Tiyatro, Sinema, Uyarlama, Macbeth, Shakespeare.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri