Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Reflection of Mythological Stories and Figures on Nuri Abaç Paintings
(MİTOLOJİK KÖKENLİ ÖYKÜ VE FİGÜRLERİN NURİ ABAÇ RESİMLERİNE YANSIMA BİÇİMİ )

Author : Mehmet YÜCEL  Muhammed Emin KAYSERİLİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 46-56
Cite : Mehmet YÜCEL Muhammed Emin KAYSERİLİ, (2022). The Reflection of Mythological Stories and Figures on Nuri Abaç Paintings. Digital communication Journal, 8, p. 46-56. Doi: .
    


Summary

It can be said that mythological stories and figures emerged as a result of attributing concrete meanings to natural events and concepts that humanity could not make sense of. Although mythological stories and figures have undergone changes and transformations depending on the factors of region, climate and time, they have become an indispensable subject of art in every age. Mythological influences in art, which started from the first artistic actions, have become an important subject in Turkish painting as well as in all geographies. Mythological influences, which started with Uyghur miniatures and also seen in Seljuk and Ottoman miniatures, continued in Turkish painting after the Republic. The fact that Turkish painters who went abroad for educational or travel purposes saw the traces of the East in the works of western painters increased the interest in Anatolian and Turkish mythology. The Anatolian tours organized after the Republic and the concern of our artists to create a national understanding of art enabled many of our artists to produce works on Anatolian culture and mythology. In addition to our painters such as Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim, Nurullah Berk, who are among the D group artists, Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Tomur Atagok dealt with the subjects of Anatolian and Turkish mythology in their artistic productions. One of our artists, who has produced works on these subjects, is undoubtedly Nuri Abaç, who has been making artistic productions since the 1950s. When the works of Nuri Abaç are examined periodically, it is understood that they are divided into 2 periods. In the period between 1960-70, the brown-dominated mythological characters from Anatolian civilizations and holy books came to the fore, while the Karagöz and Gemiler series, which were the middle plays in their productions after 70, draws attention.Keywords
art, mythology, anatolia

Abstract

İnsanlığın anlamlandıramadığı doğa olayları ve kavramlara, somut anlamlar yüklemesi sonucu mitolojik öykü ve figürlerin ortaya çıktığı söylenebilir. Mitolojik öykü ve figürler bölge, iklim ve zaman etkenlerine bağlı olarak değişim ve dönüşümlere uğramış olsa da her çağda sanatın vazgeçilmez konusu olmuşlardır. İlk sanatsal eylemlerden itibaren başlayan sanatta mitolojik etkiler, tüm coğrafyalarda olduğu gibi Türk resminde de önemli bir konu haline gelmiştir. Uygur minyatürleri ile başlayan, Selçuklu ve Osmanlı minyatürlerinde de görülen mitolojik etkiler, Cumhuriyet sonrası Türk resminde de devam etmiştir. Yurt dışına eğitim ya da gezi amaçlı giden Türk ressamların batılı ressamların eserlerinde Doğu’ya ait izleri görmeleri Anadolu ve Türk mitolojisine olana ilgiyi arttırmıştır. Cumhuriyet sonrası düzenlenen Anadolu gezileri ve sanatçılarımızın ulusal bir sanat anlayışı oluşturma kaygısı birçok sanatçımızın Anadolu kültürü ve mitolojisine yönelik çalışmalar üretmesini sağlamıştır. D grubu sanatçılarından olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim, Nurullah Berk gibi ressamlarımızın yanı sıra Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Tomur Atagök sanatsal üretimlerinde Anadolu ve Türk mitolojisi konularını ele almışlardır. Bu konularda eserler veren sanatçılarımızdan birisi de şüphesiz 1950’lerden başlayarak sanatsal üretimler yapan Nuri Abaç’tır. Nuri Abaç’ın dönemsel olarak eserleri incelendiğinde 2 döneme ayrıldığı anlaşılmaktadır. 1960-70 yılları arasındaki dönemde kahverengi ağırlıklı, Anadolu uygarlıklarında ve kutsal kitaplarda geçen mitolojik karakterler ön plana çıkarken 70 sonrası üretimlerinde orta oyunu olan Karagöz ve Gemiler serisi dikkat çekmektedir.Keywords
sanat, mitoloji, anadolu

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri