Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GOFFMAN'S THEORY OF THE SELF PRESENT A LOOK: METAVERSE AND SELF PRESENTATION
(GOFFMAN BENLİK KURAMINA GÜNÜMÜZDEN BAKIŞ: METAVERSE VE BENLİK SUNUMU )

Author : Nur SU YAMAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 25-45
Cite : Nur SU YAMAN , (2022). GOFFMAN'S THEORY OF THE SELF PRESENT A LOOK: METAVERSE AND SELF PRESENTATION. Digital communication Journal, 8, p. 25-45. Doi: .
    


Summary

When people enter the same environment with other individuals, they need to reflect their own existence. That is, in order to realize the self-presentation, it is necessary to interact and interact with other people. All verbal and nonverbal expressions are used in the presentation of the self, especially in physical communication. Experiences, perceptions and attitudes of people are effective in the use and interpretation of these expressions. Today, due to the transfer of communication to virtual environments, self-presentation is also becoming digital. People need to transfer themselves to others in various social media channels, internet networks, games and communication applications called "app". The aim of the article is to examine the Metaverse universe, which is considered a new field, in which many participants are involved today, in relation to Goffman's "Self Presentation" theory. For this purpose, a literature review was made and a compilation article was presented. The study, which was limited to articles on self-presentation in the digital world, primarily focused on domestic and foreign articles on Metaverse. In the first part of the article, articles on Goffman and the theory of Self Presentation are compiled. In the second part, studies on the subject of Metaverse and articles about self-presentation in Metaverse are discussed.Keywords
metaverse, self presentation, Goffman

Abstract

Kişiler, başka bireylerle aynı ortama girdiğinde kendi varlığını yansıtma ihtiyacı duymaktadır. Yani, benlik sunumunu gerçekleştirmek için, karşılıklı etkileşim ve diğer insanlarla ilişki içinde olmak gerekmektedir. Benliğin sunum aşamasında, özellikle fiziksel iletişimde tüm sözlü ve sözsüz ifadeler kullanılmaktadır. Bu ifadelerin kullanımı ve yorumlanması aşamasında, kişilerin deneyimleri, algıları, tutumları etkili olmaktadır. Günümüzde iletişimin sanal ortamlara aktarımı nedeniyle, benlik sunumu da dijitalleşmektedir. Kişiler, çeşitli sosyal medya kanallarında, internet ağlarında, oyunlarda ve “app” denilen iletişim uygulamalarında kendini diğerlerine doğru aktarma ihtiyacı duymaktadır. Makalenin amacı, günümüzde birçok katılımcının dahil olduğu ve henüz yeni bir alan sayılan Metaverse evreninin, Goffman’ın “Benlik Sunumu” kuramı ile ilişkili olarak incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde literatür taraması yapılmış ve derleme bir makale ortaya konmuştur. Dijital dünyada benlik sunumu üstüne olan makaleler ile sınırlandırılan çalışma, öncelikli olarak Metaverse üstüne yapılan yerli ve yabancı makalelere yoğunlaşmıştır. Makalenin ilk bölümünde Goffman ve Benlik Sunumu kuramı üstüne olan makaleler derlenmiştir. İkinci bölümde ise, Metaverse konusu üstüne yapılan çalışmalar ve Metaverse özelinde benlik sunumu ile ilgili makaleler ele alınmıştır.Keywords
metaverse, benlik sunumu, Goffman

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri