Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: BİR ÇOCUK BİR MUCİZE HİKÂYE KİTABI ÖRNEĞİ
(EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: BİR ÇOCUK BİR MUCİZE HİKÂYE KİTABI ÖRNEĞİ )

Author : Raziye PEKŞEN AKÇA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 14-24
Cite : Raziye PEKŞEN AKÇA , (2022). EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: BİR ÇOCUK BİR MUCİZE HİKÂYE KİTABI ÖRNEĞİ. Digital communication Journal, 8, p. 14-24. Doi: .
    


Summary

Education is the process of experimenting, observing, experimenting, and structuring their own cognitive schemes through trial and error. Technology helps mankind to use and more consciously the knowledge and skills gained through education better, more efficiently. As a benefit of the age of information, the intertwined technology of children can reduce time motivation for some children, especially when the education system is maintained in traditional ways. While augmented reality technology continues to exist in many areas, it has recently increased its popularity by rapidly accelerating education. It is stated that “increased Reality” technology, seen as an important technology material in education, is a convenience to the delivery of some gains for children, as well as a positive contribution to their development in many ways (Özsevgeç ve Eroğlu 2017). By preventing the isolation of technology from education, the use of technology in all stages and areas of education will improve its quality in educatıon (Can Yaşar, 2012). In short, it is important that the education system is updated in itself, paralleling technological developments. In the study, it was analyzed with the analysis model, which is one of the qualitative research methods. Augmented Reality (AR) practices can be expressed as remarkable, fun and supportive to keep learning going. The preparation of storybooks by making use of entertaining, attractive, instructive and three-dimensional technology is an important key point for children to learn while having fun. It is thought that the story book “Bir Çocuk Bir Mucize” which was examined within the scope of this study, will contribute to child development.Due to the growing popularity of mobile devices worldwide, recent studies on Augmented reality (AR) have only a few direct-to-story studies (Duenser, 2008; Tobar, Baldris and Fabregat, 2017, despite using them in different scientific studies (Ming Chen and Tsai, 2012, p. 638-652), Danaei et al., 2020) it is thought to make this work authentic at the point of contribution to the area. While recent studies on augmented reality (AR) have been used in different scientific studies (Ming Chen and Tsai, 2012,p. 638-652), based on the growing popularity of mobile devices worldwide, it is thought that this study will make this work authentic at the point of contribution to the area (Duenser, 2008; Tobar, Baldiris and Fabregat, 2017, Danaei et al., 2020), where only a few studies directly related to storybooks are available.Keywords
Augmented Reality, Child Storybooks, Education

Abstract

Eğitim, yaşantılar yoluyla deneyimleyerek, gözlemleyerek, deneme-yanılma yoluyla kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir. Teknoloji ise; insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde kullanmasına ve daha bilinçli olarak uygulayabilmesine yardımcı olmaktadır (Bencik Kangal ve Özkızıklı, 2014, s.132). Bilgi çağının bir getirisi olarak teknolojiyle çocukların iç içe olmaları eğitim sisteminin özellikle geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğü durumlarda kimi çocuk için zaman motivasyonu düşürebilmektedir. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi pek çok alanda varlığını sürdürse de son zamanlar da eğitim alanında hızla ivme kazanmaya başlayarak popülaritesini de artırmıştır. Eğitimde önemli bir teknoloji materyali olarak görülen “Arttırılmış Gerçeklik” teknolojisinin çocuklar için bazı kazanımların sunulmasında kolaylık sağlamasının yanında pek çok açıdan da gelişimlerine olumlu katkı sağladığı belirtilmektedir (Özsevgeç ve Eroğlu 2017). Teknolojinin eğitimden soyutlanmasının önüne geçilerek, eğitimin her kademesinde ve alanında kullanılması eğitiminde kalitesini artıracaktır (Can Yaşar, 2012). Kısacası eğitim sisteminin kendi içinde teknolojik gelişmelere paralellik göstererek yenilenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilk Artırılmış Gerçeklik (AG) hikâye kitabı olan “Bir Çocuk Bir Mucize”’nin çocuk gelişimine katkısı ve metinsel içerik açısından uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma da nitel araştırma yönteminden olan doküman analizi modeli ile analiz edilmiştir. Arttırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının dikkat çekici, eğlenceli ve öğrenmeyi kalıcı kılmak için destekleyici olduğu saplanmıştır. Hikâye kitaplarının eğlenceli, dikkat çekici, öğretici ve üç boyutlu teknolojiden yararlanılarak hazırlanması, çocukların eğlenerek öğrenmesi için önemli bir kilit noktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen “Bir Çocuk Bir Mucize” hikâye kitabının çocuk gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Mobil cihazların dünya çapında artan popülaritesine bağlı olarak son zamanlarda Artırılmış Gerçekliği (AG) konu alan çalışmalar farklı bilimsel çalışmalarda kullanılmasına (Ming Chen ve Tsai, 2012, s.638-652) rağmen hikâye kitaplarını doğrudan konu alan sadece birkaç çalışmanın olması (Duenser, 2008; Tobar, Baldiz ve Fabregat, 2017, Danaei vd., 2020) alana sağlayacağı katkı noktasında çalışmamızı özgün kılacağı düşünülmektedir.Keywords
Artırılmış Gerçeklik; Çocuk Hikayeleri, Eğitim

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri