Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEXTURE IN SURFACE ORGANIZATION WITH EXAMPLES OF TURKISH PAINTING
(TÜRK RESİM SANATI ÖRNEKLERİYLE YÜZEY ORGANİZASYONUNDA DOKU )

Author : Hatice Kübra KUZUCANLI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 1-13
Cite : Hatice Kübra KUZUCANLI , (2022). TEXTURE IN SURFACE ORGANIZATION WITH EXAMPLES OF TURKISH PAINTING. Digital communication Journal, 8, p. 1-13. Doi: .
    


Summary

This research deals with the subject of texture, which is one of the basic design principles and elements that make up the surface, especially the paintings that create visual texture in the History of Turkish Painting Art. Sample paintings from Turkish Painting Art are limited to the period up to individual art practices after 1980 and in chronological order. In this study, which is handled in the context of texture-surface relations, the texture samples are diversified, the meaning of the texture theme in the surface organization is investigated, and the level of relation between the texture and the subject in the work is examined in terms of form and content. In this study, which includes tissue types and mostly two-dimensional and surface-organized tissue samples, literature review and descriptive analysis methods were used.Keywords
Surface Organization, Texture, Turkish Painting

Abstract

Bu araştırma yüzeyi oluşturan temel tasarım ilke ve elemanlarından biri olan doku konusunun Türk Resim Sanatı Tarihi’nde özellikle görsel doku oluşturan resimlerini ele almaktadır. Türk Resim Sanatından örnek resimler 1980 sonrası bireysel sanat pratiklerine kadar olan dönemle ve kronolojik sıralamayla sınırlandırılmıştır. Doku-yüzey ilişkileri bağlamında ele alınan bu çalışmada doku örnekleri çeşitlendirilerek, yüzey organizasyonunda doku konusunun esere kattığı anlam araştırılıp, dokunun eserde konuyla ilişki düzeyi biçimsel ve içerik düzleminde irdelenmiştir. Doku türlerinin ve çoğunlukla iki boyutlu ve yüzeyde organize edilmiş doku örneklerinin bulunduğu bu çalışmada literatür tarama ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır.Keywords
Yüzey Organizasyonu, Doku, Türk Resmi.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri