Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE UNIVERSITY STUDENTS BRAND PERCEPTIONS ACCORDING TO SMART PHONES: THE EXAMPLE OF HUAWEI
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI CEP TELEFONLARINA YÖNELİK MARKA ALGILARI: HUAWEI ÖRNEĞİ )

Author : Mustafa YILMAZ  Seval ÜRKMEZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 6
Page : 15-36
Cite : Mustafa YILMAZ Seval ÜRKMEZ, (2022). THE UNIVERSITY STUDENTS BRAND PERCEPTIONS ACCORDING TO SMART PHONES: THE EXAMPLE OF HUAWEI. Digital communication Journal, 6, p. 15-36. Doi: 10.51295/dicoj.49.
    


Summary

The concept of brand is an important factor in order to distinguish the products and services in all sectors from their competitors and to ensure the authenticity. And the concept of brand image consists of a consumers emotional and rational impressions according to existing product or a service. As each sector has its own product and service brand also in mobile phone sector are various brands that have unique features. Mobile phones have become a sector that is constantly developing and the usage of them increase day by day. Mobil phones, which are indispensable for each individual today, have been an important communication tool especially among young people. In recent years the most preferred mobile phones are listed as iPhone, Samsung and Huawei. In this context, the perceptions of university students about the most preferred smartphone brand Huawei constitutes the subject of the research. In the study, which has been carried out with the quantitative research method, an survey was applied to the university students. According to the results, it was found that mobile phone brand perception differ according to gender and there is a relationship between the factors that form the mobile phone brand.Keywords
Brand, Brand Image, Brand Awareness, Brand Trustworthiness, Mobile Phone

Abstract

Marka kavramı, günümüzde tüm sektörlerdeki ürün ve hizmetlerin rakiplerinden ayrıştırılması ve kendine özgünlüğünü sağlaması adına önemli bir unsurdur. Marka imajı kavramı ise bir tüketicinin var olan ürün ya da hizmete ilişkin kurmuş olduğu duygusal ve rasyonel izlenimlerinden oluşmaktadır. Her sektörün kendine özgü ürün ve hizmet markası olduğu gibi cep telefonu sektörü içerisinde de kendine özgü özellikleri bulunan çeşitli markalar mevcuttur. Cep telefonları sürekli gelişim gösteren ve kullanımı günden güne yaygınlaşan bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde her bireyin vazgeçilmezleri arasında yer alan cep telefonları özellikle gençler arasında önemli bir iletişim aracı olmuştur. Son yıllarda en fazla tercih edilen akıllı cep telefonları iPhone, Samsung ve Huawei şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin en çok tercih edilen akıllı cep telefonu Huawei markasına ilişkin algılarını ortaya koymak araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada üniversite öğrencilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde cep telefonu marka algılarının cinsiyete göre farklılaştığı ve cep telefonu markasını oluşturan unsurların arasında ilişki olduğu saptanmıştır.Keywords
Marka, Marka İmajı, Marka Farkındalığı, Marka Güvenilirliği, Cep Telefonu

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri