Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF THE CITY VISION IN THE INTERNATIONAL CITY BRANDING ACCORDING TO THE “CITY BRAND BAROMETER 2020” REPORT
(“KENT MARKA BAROMETRESİ 2020” RAPORU IŞIĞINDA ULUSLARARASI KENT MARKALAŞMASINDA KENT VİZYONUNUN ROLÜ )

Author : Hasan BARDAKÇI  Furkan DEMİRTAŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 6
Page : 1-14
Cite : Hasan BARDAKÇI Furkan DEMİRTAŞ, (2022). THE ROLE OF THE CITY VISION IN THE INTERNATIONAL CITY BRANDING ACCORDING TO THE “CITY BRAND BAROMETER 2020” REPORT. Digital communication Journal, 6, p. 1-14. Doi: 10.51295/dicoj.47.
    


Summary

Brand cities are very important for countries, especially in terms of tourism revenues, internationalization and recognition activities. Knowing the names of more cities than the names of many countries is the example that best explains the term brand city. In other words, countries that have managed to create a brand city or have a lot of brand cities are more popular. Therefore, it has become an essential situation for countries to create brand cities in terms of internationalization. In line with this goal, the vision of cities stands out as a factor of serious importance. In this article, the role of city vision in the way of international branding in terms of cities is examined. In the study, firstly, keywords such as city, vision, city vision, brand city, international branding were examined in detail, then the "City Brand Barometer 2020" study by Saffron Company was examined in all details. After examining the report in detail, in the conclusions and recommendations section, in the light of the "City Brand Barometer 2020" study, how the city branding will be done with the city vision studies was discussed and suggestions were presented.Keywords
Brand cities, internationalization, City Brand Barometer, Saffon

Abstract

Ülkeler için özellikle turizm gelirleri, uluslararasılaşma ve tanınırlık faaliyetleri açısından marka kentler oldukça önemlidir. Birçok ülkenin isminden çok o ülkelerde yer alan bazı şehirlerin isimlerini bilmek işte tam olarak bu marka kent kavramını açıklamaktadır. Yani aslında marka bir şehir oluşturmayı başaran ya da marka şehirleri bünyesinde çokça bulunduran ülkeler daha popülerdirler. Bu yüzden ülkeler için uluslararasılaşma açısından marka kentler oluşturmak elzem bir durum halini almıştır. Bu hedef doğrultusunda kentlerin vizyonu ciddi önem arz eden bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. İşte bu makalede, kentler açısından uluslararası markalaşma yolunda kent vizyonunun rolü incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, kent, vizyon, kent vizyonu, marka kent, uluslararası markalaşma gibi anahtar sözcükler kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Ardından Saffron Şirketinin yapmış olduğu “Kent Marka Barometresi 2020” çalışması bütün detaylarıyla incelenmiştir. Rapor detaylı şekilde incelendikten sonra sonuç ve öneriler kısmında “Kent Marka Barometresi 2020” çalışması ışığında, kent vizyonu çalışmalarıyla kent markalaşmasının nasıl yapılacağı üzerine tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.Keywords
Marka Kentler, Uluslararasılaşma, Kent Marka Barometresi, Saffon

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri