Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL REKLAMLARIN AKILLI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ EKSENİNDE ANALİZİ
(DİJİTAL REKLAMLARIN AKILLI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ EKSENİNDE ANALİZİ )

Author : Yunus Emre ÖZDEMİR  Prof. Dr. Derya ÖCAL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 6
Page : 112-128
Cite : Yunus Emre ÖZDEMİR Prof. Dr. Derya ÖCAL, (2022). DİJİTAL REKLAMLARIN AKILLI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ EKSENİNDE ANALİZİ. Digital communication Journal, 6, p. 112-128. Doi: 10.51295/dicoj.45.
    


Summary

ABSTRACT Humanity has been defined in a digital world, with the increasing acceptance of technology in human life in the historical process and the inclusion of internet-based applications in communication processes. Today, societies have regulated their daily and work routines in vital constructions in the determinism of technology in almost every field. Marketing, distribution processes and advertising processes as well as industrial production mechanism have taken their share from this transformation. The strategies and techniques developed by the advertising industry, which has an integrated operating style with marketing processes, have undergone a transformation in line with technological developments. Due to the fact that individuals spend a significant part of their communication activities in social media channels via the internet, digital platforms have started to be used as an effective medium in advertising applications. The understanding of digital advertising has gained a prominent orientation in the promotion and sales activities of today's businesses. In this article, which deals with the analysis of digital advertisements based on smart technology products, Apple company products constitute the research sample. Advertising messages developed around digital advertising within the framework of the analysis were analyzed through content analysis. In this study, in which the transformation from traditional advertising understanding to digital is revealed, advertising messages and the transformation in the content are discussed and discussed in the context of the strategies applied.Keywords
Keywords: Technology, Smart Technology, Industry 4.0, Advertising, Digital Advertising.

Abstract

ÖZET Teknolojinin tarihsel süreç içerisinde insan yaşamında giderek yaygın kabul görmesi ve internet tabanlı uygulamaların iletişim süreçlerine dahil olmasıyla birlikte insanlık dijital bir dünya içerisinde tanımlanır olmuştur. Günümüzde toplumlar, hemen hemen her alanda teknolojinin belirlenimciliğinde, yaşamsal kurgulanımlar içerisinde gündelik ve iş rutinlerini düzenler olmuşlardır. Endüstriyel üretim mekanizması kadar pazarlama, dağıtım süreçleri ve reklamcılık süreçleri de bu dönüşümden payını almıştır. Pazarlama süreçleriyle bütünleşik işleyiş tarzına sahip olan reklamcılık endüstrisinin geliştirdiği stratejiler ve teknikler, teknolojik gelişmelerle uyumlu biçimde dönüşüm yaşamıştır. Bireylerin iletişim etkinliklerinin önemli bir kısmını internet aracılı sosyal medya mecralarında geçirmeleri sebebiyle, reklamcılık uygulamalarında dijital platformlar etkin mecra olarak kullanılmaya başlamıştır. Dijital reklamcılık anlayışı, günümüz işletmelerinin tanıtım ve satış faaliyetlerinde öne çıkan bir yönelim kazanmıştır. Dijital reklamların akıllı teknoloji ürünleri eksenli analizini konu alan bu makale çalışmasında araştırma örneklemini Apple şirketi ürünleri oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen analiz çerçevesinde dijital reklamcılık eksenli geliştirilen reklam mesajları, içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Geleneksel reklamcılık anlayışından dijitale doğru yaşanan dönüşümün ortaya konulduğu bu çalışmada reklam mesajları ve içerikteki dönüşüm başvurulan stratejiler bağlamında ele alınmış ve tartışılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Akıllı Teknoloji, Endüstri 4.0, Reklam, Dijital Reklam.

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri