Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ART LEADERSHIP: (NECDET YASAR IN MUSIC, TURGUT CANSEVER IN ARCHITECTURE)
(SANAT LİDERLİĞİ: (MÛSİKÎDE NECDET YAŞAR, MİMARÎDE TURGUT CANSEVER) )

Author : Ahmet KILIÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 59-82
Cite : Ahmet KILIÇ , (2021). ART LEADERSHIP: (NECDET YASAR IN MUSIC, TURGUT CANSEVER IN ARCHITECTURE). Digital communication Journal, 5, p. 59-82. Doi: 10.51295/dicoj.32.
    


Summary

When the studies on leadership are examined, we see that while more emphasis is placed on the concept of ‘leadership’ in the field of war and management, studies on leaders / pioneers in education are limited. While new researches on leadership types are being added day by day, such as ‘leadership in art, pioneer / leader in art’ researches on the titles are not encountered. In this study, art leadership, which is a type of leadership, is discussed, and contributes to this leadership with teaching identities in the fields of art (music / architecture); the art leadership aspects of Necdet Yaşar (1930-2017), referred to as ‘Light of Tanbur’ and Turgut Cansever (1921-2009), who has become famous with the name of ‘Wise Architect’, have been examined as a qualitative research. Qualitative research method design is a case study. The data were obtained by document / document analysis technique, which is one of the qualitative data collection techniques. In the study, the themes of art (sub-themes; original aspects in art - music / architecture), ideas about art and the perception of the environment in which they grew up) and leadership (sub-themes; humility, patience, perseverance and sensitivity) were analyzed.Keywords
Art, leadership, Necdet Yaşar, Turgut Cansever.

Abstract

Liderlikle ilgili çalışmalar incelendiğinde savaş ve yönetim alanında ‘liderlik’ kavramına daha çok vurgu yapılırken eğitim-öğretimde lider/öncü şahıslarla ilgili çalışmaların ise sınırlı olduğunu görmekteyiz. Liderlik türleriyle ilgili araştırmalara her geçen gün yenileri eklenirken ‘sanatta liderlik, sanatta öncü/lider şahıslar’ vb. başlıklardaki araştırmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada liderliğin bir türü olan sanat liderliği ele alınıp, bu liderliğe sanat alanlarında (mûsikî / mimarî) öğretici kimlikleriyle katkıda bulunan; ‘Âfıtab-ı Tanbur’ nâmıyla anılan Necdet Yaşar (1930-2017) ve ‘Bilge Mimar’ nâmıyla ün yapmış Turgut Cansever’in (1921-2009) sanat liderliği yönleri nitel bir araştırma olarak incelenmiştir. Nitel araştırma yöntem deseni, durum çalışmasıdır. Veriler ise nitel veri toplama tekniklerinden biri olan doküman/belge inceleme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırmada sanat (alt temalar; sanattaki -mûsikî/mimarî- özgün yönler, sanat hakkındaki fikirler ve yetiştiği çevrenin sanat algısı) ve liderlik (alt temalar; tevazu, sabır, azim ve hassasiyet) temaları analiz edilmiştir.Keywords
Sanat, liderlik, Necdet Yaşar, Turgut Cansever.

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    ARALIK 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri