Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KAMU DİPLOMASİSİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
(A CONTENT ANALYSIS STUDY ON GRADUATE STUDY THESIS WRITTEN IN TURKEY ON PUBLIC DIPLOMACY )

Author : H.Nur GÖRKEMLİ  MIADA BASHIR MOHAMED ABDALLAH  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 1-15
Cite : H.Nur GÖRKEMLİ MIADA BASHIR MOHAMED ABDALLAH, (2021). TÜRKİYE’DE KAMU DİPLOMASİSİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ. Digital communication Journal, 5, p. 1-15. Doi: 10.51295/dicoj.24.
    


Summary

Hükümetlerin diğer ülke vatandaşları üzerinde siyasal, sosyal ve kültürel etki yaratmak amacıyla yürüttükleri faaliyetler olarak da ifade edilen kamu diplomasisi, küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalkması sonucu yoğun bir şekilde kullanılan etkili bir diplomasi türüdür. Farklı ülkelerce çok çeşitli uygulamalarla etkin bir şekilde kullanılan kamu diplomasisi, akademik çalışmalarda da giderek daha fazla yer alan bir konu olarak göze çarpmaktadır. Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde “kamu diplomasisi” alanında yazılan tezleri içerik analizi yöntemiyle incelemektedir. Bu kapsamda kamu diplomasisi alanına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi sisteminde bulunan tüm tezler 30 Temmuz 2019 tarihi itibariyle taranmış ve Türkiye’de bulunan üniversitelerde yazılmış toplam 134 yüksek lisans ve doktora tezi şu yedi ana kategori altında incelenmiştir: Konu, araştırmanın yılı, araştırma derecesi, hangi bölümde yapıldığı, araştırmanın türü, kullanılan yöntem ve araştırmada kullanılan dil. Çalışma sonucunda konuyla ilgili tezlerin genel olarak yıllar itibariyle artan sayıda yazıldığı, Türkiye'nin kamu diplomasisi ile ilgili hem eski hem de güncel durumları ele aldığı göze çarpmıştır. Araştırma düzeyi açısından, yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilen araştırmaların sayısı daha fazla olduğu, en çok örnek olay yöntemi kullanılmasının yanı sıra, betimsel araştırma ve literatür taraması yöntemlerinin de kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalar daha çok siyasal bilimler ve özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde gerçekleşmiştir. Tezde kullanılan dil ise ağırlıklı olarak Türkçedir.Keywords
kamu diplomasisi, ulusal tez merkezi, halkla ilişkiler, araştırma yöntemleri, içerik analizi.

Abstract

Public diplomacy, which is also expressed as the activities of governments to create political, social and cultural effects on the citizens of other countries, is one of the effective type of diplomacy that is used intensively as a result of the disappearance of borders with globalization. Public diplomacy, which is used effectively with a wide variety of applications by different countries, stands out as a subject that is increasingly included in academic studies. This research examines masters and doctoral theses written on “public diplomacy” in Turkish universities by using content analysis method. Therefore, all graduate study theses are examined and a total of 134 master's and doctoral theses were found in the date of research (July 30, 2019). Contents of the thesis are examined under seven main categories: subject, year of study, research degree, method, research type, department and language used in research. Study shows that number of thesis on public diplomacy has generally an increasing trend in each year, and both old and Turkey's current situation regarding public diplomacy was handled. In terms of the research level, it has been observed that the number of studies conducted at master’s degree is higher, in addition to the case study method; descriptive research and literature review methods are also used. Study also indicates that the dissertations on public diplomacy are mostly carried out in the department of political sciences and especially in international relations. The language used in the thesis is mainly in Turkish.Keywords
public diplomacy, National Thesis Center, public relations, research methods, content analysis.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri