Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dijital Dershane Modeli: YouTube Örneği
(Dijital Dershane Modeli: YouTube Örneği )

Author : Sümeyye Gülsüm GÖKTÜRK    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 63-78
Cite : Sümeyye Gülsüm GÖKTÜRK , (2023). Dijital Dershane Modeli: YouTube Örneği. Digital communication Journal, 12, p. 63-78. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, YouTube platformu üzerinden üniversite sınavına hazırlanan bireylerin ders çalışma pratiklerini incelemeye yönelik hazırlanmıştır. Çalışmada üniversite sınavına hazırlanan bireyler için kısmen dijital dershane işlevi görebilecek YouTube’da sınava hazırlanan bireylerin YouTube kanallarına yönelme nedenleri ve YouTube üzerinden sınava hazırlanırken ders çalışma süreçlerini etkileyebilen temel etmenler irdelenmiştir. Bu hususta sınava hazırlanan mezun veya öğrencilerin YouTube ile olan ilişki biçimleri kendi yaşam deneyimleri özelinde incelenerek betimlenmiştir. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 14 kişi ile çalışma gerçekleştirilmiş, çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 7 kadın, 7 erkek öğrenci/mezun dahil edilmiş, araştırma örneklemi olarak kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılarla yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular arasında; hangi YouTube kanalları üzerinden sınava hazırlandıkları, YouTube kanalı tercih ederken nelere dikkat ettikleri, YouTube sosyal ağı üzerinden ders çalışma sebepleri, YouTube kanallarını seçerken kimlerden destek aldıkları gibi çeşitli sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların hepsi AYT sınavına gireceğinden AYT sınavı hakkında da detaylı sorular sorulmuş sınav hakimiyeti ölçülmüştür. Sorular katılımcılara en az dört gün öncesinden paylaşılmıştır. Çalışmanın YouTube sosyal ağı üzerinden sınava hazırlanan mezun/öğrenciler ekseninde şekillenmesi, YouTube sosyal ağını tercih etme sebepleri YouTube’un “dijital dershane” işlevi yerine geçebileceği önemli bir tartışma konusudur. Bu hususta YouTube’un eğitim yönü incelenerek alan yazına ve alan yazınla ilgili taraflara katkı sunacağı düşünülmektedir.Keywords
YouTube, Dijitalleşme, Sosyal Ağ, Eğitim, Sosyal Medya.

Abstract

This study was prepared to examine the study practices of individuals preparing for the university exam via the YouTube platform. In the study, the reasons why individuals preparing for the exam turn to YouTube channels on YouTube, which can partially function as a digital classroom for individuals preparing for the university exam, and the basic factors that may affect their study processes while preparing for the exam on YouTube were examined. In this regard, the relationship between graduates and students who are preparing for the exam with YouTube is described by examining their own life experiences. In this context, qualitative research method was used in the study. The study was conducted with 14 people and semi-structured interview method was used in the study. 7 female and 7 male students/graduates were included in the research, and snowball sampling method was used as the research sample. Face to face interviews were held with the participants. Among the semi-structured questions asked to the participants; Various questions were asked, such as which YouTube channels they prepared for the exam, what they pay attention to when choosing a YouTube channel, their reasons for studying on the YouTube social network, and from whom they received support when choosing their YouTube channel. Since all participants will take the AYT exam, detailed questions were asked about the AYT exam and their exam proficiency was measured. The questions were shared with the participants at least four days in advance. The fact that the study is shaped around graduates/students preparing for the exam via the YouTube social network, and their reasons for choosing the YouTube social network, is an important topic of discussion that YouTube can replace the "digital classroom" function. In this regard, it is thought that YouTube's educational aspect will be examined and will contribute to the literature and the parties related to the literature.Keywords
YouTube, Digitalization, Social Network, Education, Social Media.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri