Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK TELEVİZYONUN HABER VERME İŞLEVİ: KANAL D ÜZERİNDEN İDEOLOJİK SÖYLEM ANALİZİ
(KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK TELEVİZYONUN HABER VERME İŞLEVİ: KANAL D ÜZERİNDEN İDEOLOJİK SÖYLEM ANALİZİ )

Author : Mihrali KÖSELİÖREN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 1-21
Cite : Mihrali KÖSELİÖREN , (2023). KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK TELEVİZYONUN HABER VERME İŞLEVİ: KANAL D ÜZERİNDEN İDEOLOJİK SÖYLEM ANALİZİ. Digital communication Journal, 12, p. 1-21. Doi: .
    


Summary

In everyday life, individuals encounter thousands of newsworthy events every day. But he sees very few of these events in the news reports. In addition to the quantitative and structural characteristics of the events, many events from the publication policies of the mass media to the threshold watchdog institution are effective in the formation of this situation. Therefore, according to the structure of the mass media, the function of informing is undergoing changes. One of the most important indicators of the change in the news is the discourse and language. In particular, discourse with an ideological structure becomes more visible in social events, mass movements and violent events. In this context, the reflections of the mining accident that occurred in the Soma district of Manisa on the Kanal D Main News were analyzed with Van Dijk's critical discourse analysis between 13-19 May 2014 and it was tried to reveal what kind of ideological discourse was put forward in the news. Within the scope of the study, it is seen that the government and opposition institutions have become the main actors of the discourse created, while it is seen that the elements of tabloidization have increased in the news in the later stages of the accident.Keywords
Functions of Mass Media, Television, News, Discourse Analysis

Abstract

Gündelik hayat içerisinde bireyler her gün haber değeri taşıyan binlerde olayla karşılaşmaktadır. Ancak bu olayların çok azını haber bültenlerinde görmektedir. Bu durumun oluşmasında olayların niceliksel ve yapısal özelliklerinin yanı sıra kitle iletişim araçların yayın politikalarından eşik bekçiliği kurumuna kadar birçok olay etkili olmaktadır. Bu yüzden kitle iletişim araçlarının yapısına göre haber verme işlevi değişikliğe uğramaktadır. Haberde yaşanan değişimin en önemli göstergelerinden biri de söylem ve dil olmaktadır. Özellikle ideolojik bir yapı taşıyan söylem toplumsal olaylarda, kitlesel hareketler ve şiddet olaylarında daha görünür hale gelmektedir. Bu bağlamda Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasının Kanal D Ana Habere yansımaları 13-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Van Dijk’ın eleştirel söylem analiziyle çözümlenmiş ve haberde nasıl bir ideolojik söylemin ortaya konulduğu açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında iktidarın ve muhalefet kurumlarının oluşturulan söylemin ana aktörü haline geldiği görülürken kazanın ilerleyen zamanlarında haberde magazinleşme öğelerinin arttığı görülmektedir.Keywords
Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri, Televizyon, Haber, Söylem Analizi

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri