Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MAŞA İLE KOCA AYI ÇİZGİ FİLMİNDE KÜLTÜREL KODLAR

Toplumların tanınması adına kültürel değerler büyük önem arz etmektedir. Nitekim hiçbir ulus kültürden ayrı değildir. Her toplumun kendine özgü sosyal ve kültürel birikimleri söz konusudur. Toplulukların yaşamına dair olgular kültür kavramı çerçevesinde incelenirken, sözlü, yazılı ve görsel tüm dışa vurumlar kültürel miras olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel süreçte sözlü ve yazılı geleneğin yanı sıra bulunduğumuz çağda kültürü aktarmada medya önemli görevler üstlenmektedir. Günümüzde medya, kültürel olguların tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında en etkili araçlardan biridir. Sinema filmleri, televizyon dizileri, çizgi filmler ve daha birçok yapım kültürü besleyen ve aynı zamanda kültürel değerleri yaygınlaştıran etkenlerdir. Birçok ulus hem bölgesel kültürünü tanıtmak hem de evrensel boyutlara taşıyabilmek amacıyla medya ürünleri üretip piyasaya sürmektedir. Bunlar arasında dikkat çeken yapımlardan biri hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Rusya yapımı ‘???? ? ???????’ (Maşa ile Koca Ayı) isimli çizgi filmdir. Çalışmada söz konusu yapımdaki ana karakterler küçük kız Maşa ve Koca Ayı örnekleri üzerinden Rusya kültürünün çizgi filmdeki izdüşümleri araştırılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ‘Maşa ile Koca Ayı’ çizgi filmi gösterdiği kültürel kodlar bağlamında incelenmiştir. Araştırma sürecinde bu çizgi film ana karakterlerin sunumu, kişilik özellikleri, toplumsal yapı, coğrafya ve aile yapısı gibi kültürel değerler referans alınarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak incelenen çizgi filmin arkadaşlık, beraberlik ve yardımlaşma gibi evrensel değerler kadar çekildiği coğrafyanın kültürel kodlarını yansıttığı ve ayrıca Rus kültürünü ülke sınırlarının ötesinde evrensel çapta yaygınlaştırma çabalarını içerdiği görülmüştür.Keywords
Çizgi Film, Kültürel Kod, Rusya Kültürü, Masha end the BearReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri