Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


METAVERSE: BİR SERGİLEME YÖNTEMİ OLARAK SANATIN YENİ GERÇEKLİK ALANI

Sanat alanında sergileme yöntemine yenilik katacağı düşünülen Metaverse sanal evreni, günümüz teknolojilerinin getirdiği imkanlar dahilinde sanat için yeni bir alan olarak yaygınlık kazanmakta ve sıkça tercih edilebilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi, teknolojinin insan hayatında yaygın bir şekilde yer almaya başlaması ve etkinliğini artırmasıdır. Bu bağlamda sanat, bir ifade aracı olarak kullanılmaya başlandığı ilk çağlardan günümüze sürekli değişim halinde olmuş, sanatçıların sergileme biçimi olarak gösterdikleri kullanım alanları sürekli değişmiş ve sınırları genişlemiştir. Teknolojinin sanata dahil olmaya başladığı 19. yüzyıldan bu yana sanatta dijitalleşme ve sanallık kavramları etkinlik kazanmaya başlamış, sanatta gerçekliğin yapay olarak üretimine ve sorgulanmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda bilgisayarın icadı ve yazılımlar ile verileri görüntü olarak işleme yöntemi, internetin ortaya çıkması, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin giyilebilir teknolojiler olarak sunulması, blockcoin sistemlerin ortaya çıkması, gerçekliğin birçok alanda sanal ortama taşınması gibi durumların sanat alanına da etki etmesi ve gerçekliğin yeniden inşası bakımından bu çalışmanın amacını ve önemini oluşturmaktadır. Günümüzde sanatın sergileme yöntemi olarak tercih edildiği birçok farklı yöntem bulunmasına karşın, teknolojinin ve sanallığın oluşturduğu olanaklar sanatçıya daha sonsuz imkanlar sunarak tasarım sürecinde üretkenliğini artırmaktadır. Geleneksel sanatlarda oluşan teknik ve yöntem konusunda ortaya çıkan sınırlılık durumunun aksine dijital sanatlarda ve Metaverse evreninde daha kolay ve hızlı sonuçlar alınabildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca sanal dünyaların yaygınlık kazanması sebebiyle sanat alanında sergileme olanakları da değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmada Metaverse evreni içerisinde yer almış sergiler, müzeler ve sanat eserlerinin örnekleri ele alınarak nitel verilerle Metaverse evrenin sanat alanındaki katkısı üzerine durularak sanatın sanal olarak dönüşümünün incelemesi ve çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır.Keywords
Sanat, Sergileme Yöntemi, Gerçeklik, Sanallık, MetaverseReferences

Advanced Search


Announcements

    NİSAN SAYISI

    NİSAN 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    AĞUSTOS 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri