Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Türkiye (Anadolu) Selçuklu Mimarisinde Kufi Yazı Ölçeğinde Konya Alaeddin Camiine Bir Bakış

Kufi yazı, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren bir Mushaf (Kuran-ı Kerim) yazısı olmuş ve ayrıca çeşitli mimari yapılarda ve kitabelerde kullanılmıştır. Kûfi yazını heyecan verici gelişimi sonraki yüzyıllarda bütün İslâm dünyasında ve bilhassa Türkistan'da devam ederek abidevi yazıların mimari yapılarda tezahürüne sebep olmuştur. Özellikle Büyük Selçukluların Horasan ve İran'da meydana getirdikleri mimari abidelerde farklı kombinasyonlarıyla kendisini gösteren kûfi yazı, Türkiye topraklarına kadar uzanarak farklı görünümlere bürünmüş bir inanç ve kültür abidesi haline gelmiştir. Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde, ayrı bir enerji ile kullanılan kufi yazı; Konya, Kayseri, Sivas, Malatya gibi önde gelen Selçuklu şehirlerindeki mimari yapılara damga vururken; benzeri güzellikler Konya'da Karatay Medresesi, Sivas İzzettin Keykavus Darüşşifası, Eski Malatya Ulu Cami, Konya Sırçalı Medrese ve Konya Alâeddin Cami gibi abidevi yapılara da yansımıştır. Alâeddin Camii, Türkiye(Anadolu) Selçukluları döneminde Sultan I. Mesud (1116-1155) tarafından Konya'da yapımına başlanarak Sultan Alâeddin Keykubad (1219-1236) zamanında tamamlanan bir yapıdır. Alâeddin Tepesi olarak bilinen bir tepe üzerinde inşa edilen cami geçen zaman içerisinde genişletilerek farklı görünümler almıştır. Kuzey yönünde abidevi bir taç kapıya sahiptir ve avlu içerisinde iki kümbet bulunmaktadır. Bunlardan birincisi içerisinde Selçuklu sultanlarının yattığı ve inşaatı tamamlanmış bir kümbettir. İkincisi ise yarım bırakılmıştır. Caminin dekoratif açıdan en dikkat çekici kısmı, nispeten merkezde bulunan kubbeli kısımdır. Bu bölümde bezeme olarak Selçuklu döneminin en başarılı uygulamalarından olan mozaik çini tekniği kullanılmıştır. Türk sanatı analiz ve değerlendirmeleri açısından kufi yazıların epigrafik ve tezyini ölçümlemeleri önemlidir. Tasarım alanlarında bu yönde yapılacak araştırma ve yorumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu makalede; kufi yazının gelişimi ile birlikte caminin genel tezyini unsurları ve özellikle mihrap nişi üzerinde yer alan kufi kitabenin estetik hususiyetleri ele alınmıştır. Kitabenin estetik hususiyetlerinin yanı sıra, çizim analizleri de yapılmıştır.Keywords
Selçuklu, Konya Alâeddin Cami, Çini, Kûfi, KaligrafiReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri