Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PRESENTEEISM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ:2007-2021 DÖNEMİ

Presenteeism (işte varolamama sorunu), bir çalışanın hasta olmasına (fiziksel veya zihinsel) rağmen işte zaman geçirmesidir. Presenteeism kaynaklı sorunlar hem çalışan hem de örgüt verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Günümüz örgütleri ile ilgili olarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin önünde bir engel olan presenteeism kavramı bu alandaki çalışmaları zorunlu kılmıştır. Presenteeismin literatürde son zamanlarda adından sıkça söz ettirmesi nedeniyle var olan bilgilerin güncellenmesini, yorumlanmasını ve yeni bilgilerin üretilebilmesini sağlayan lisansüstü tezler çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversitelerde presenteeism alanında yazılmış olan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2007-2021 yılları arasında presenteeism ile ilgili hazırlanan 51 tezden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular yüzde ve frekanslara dayalı olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, presenteeism alanında tezlerin ençok “2019 ve 2021 yıllarında, yüksek lisans düzeyinde, devlet üniversitelerinde, sosyal bilimleri enstitülerinde, veri toplama aracı olarak anket aracılığı ile, Türkçe yazım dilinde, kadın yazarlar tarafından, nicel yöntem ve nicel veri analiz teknikleri kullanılarak” hazırlandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın, presenteism ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara yön gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.Keywords
Presenteeism, Lisansüstü Tezler, İçerik AnaliziReferences

Advanced Search


Announcements

    NİSAN SAYISI

    NİSAN 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    AĞUSTOS 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri