Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ŞİMDİKİ ZAMAN BAĞLAMINDA GERÇEKÇİ YAKLAŞIM VE FOTO-GERÇEKÇİLİK’TE ÖZGÜNLÜK DEĞERİ

Makale öncelikle şimdiki zamanda oluşan koşullar neticesinde öne çıkan anlayışların ve pratiklerin değerlendirilmesini içermektedir. Ardından mevcut durumdaki sanat ortamına, çağdaş sanat ve teknoloji etkileşimine değinilmiştir. Makalenin ana amacı günümüzde gerçekçi tavrın öne çıktığı Foto-gerçekçilik Akımı’nı ve bu akım bağlamında özgünlük değerini incelemektir. Dolayısıyla son alt başlıkta, Foto-gerçekçilik’te fotoğrafın ürettiği dünya gerçekliğinin, belirgin olmayan özgün nüanslarla birlikte aktarılması konu edilmiştir. Makale “Şimdiki zaman”, “Sanatın Bilim ve Teknolojiyle Uyumlanması”, “Foto-gerçekçilik’le Gerçekçiliğin Yeniden Kurgulanması” ve “Foto-gerçekçilik’te Özgünlük Durumu” alt başlıklarından oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, konuyla ilgili yazılı kaynaklar ile görsel kaynaklar taranmıştır. Şimdiki zaman kendi başına sosyolojik, psikolojik, siyasi ya da kültürel bir çalışmanın konusu olacak niteliktedir. Dolayısıyla araştırmada bu kapsamlı sürecin yalnızca öne çıkan terim ve anlayışlarına değinilmiştir. Ayrıca, roman, sinema, şiir gibi sanat dallarında da varlık göstermiş olan çağdaş gerçekçi yaklaşım, çağdaş resim sanatı alanında bir sınırlandırma getirilerek incelenmiştir.Keywords
Çağdaş sanat, Teknoloji, Foto-gerçekçilik, ÖzgünlükReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri