Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


POSTMODERN'DEN HİPERMODERN'E MEDYA'NIN EVRİMİ: POSTMODERN'İN SONU

Bu çalışmada, medyanın ilk insandan günümüze evrimi ele alınarak, gelenekselden moderne, modernden postmoderne ve hipermoderne geçiş süreçlerinde medyanın karakteri değerlendirilmektedir. Geleneksel zamanlardan modern zamanlara ve ötesine, dünyanın fiziksel yapısından metafizik yapısına, değerlerden yaklaşımlara kadar her şey değişmiştir; medya denilen araçlar da akıl almaz dönüşümler yaşamıştır. Pek çok küresel dönüşümün yaşandığı 20. yüzyıl, “modern” dönem teorilerinin meşrulaştırılması ve insanların tamamen yeni bir küresel evrede postmodernite içinde yaşayıp yaşamadığı konusunda bir tartışma başlatmıştır. Bu çalışma bir yandan henüz net olarak tanımlanamayan modernite, postmodernite ve hipermodernite kavramlarına açıklık getirmeye çalışırken, diğer yandan medyanın yaklaşık 200 yıllık süreçteki teknik gelişmeleri ve evrimini ele almaktadır. Çalışmada kavramsal açıklamalardan ve kuramsal yapıdan yola çıkılarak, medyanın yeni medya uygulamalarındaki sorunlara kadar farklı dönemlerde nasıl bir evrim geçirdiği değerlendirilmektedir. Her modern dönüşümle birlikte yeni sorunların ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Artık çok az insan ev telefonu veya analog kamera kullanmakta ve çok azı mektupla iletişim kurmaktadır. Yüksek iletişim teknolojisi tüm alışkanlıkları değiştirmiştir. Modern biçemp daha da ileri giderek postmoderne, o da hipermoderne dönüşmüştür.Keywords
Medya, geleneksel, postmodern, hipermodern, evrim.References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri