Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Türkiye'de Göç Olgusu ve Türk Sinemasına Yansıması: Göç Filmleri

İlk çağlardan beri insanların başlıca eylemlerinden biri olan göç modern çağlarda da devam etmiş tüm dünyayı etkilemiştir. Göç hareketi toplumsal ekonomik kültürel etkilerinin yanı sıra edebiyata türkülere filmlere de konu olmuştur. Türk Sineması da göçün umutlarını telaşını hüsranını filmlere konu etmiştir. Ancak göçün Türk Sinemasındaki yansımaları ve bu yolla Türk toplumundaki göç algısı fazlaca analiz edilmemiştir. Bu çalışma belirli filmler üzerinden göç hareketinin sinemaya yansımasını ve Türk toplumunun düşüncesinde göçün algılanma niteliğini değerlendirmektedir. Göçmen psikolojisi ve davranışlarının da ele alındığı çalışmada, rasyonel bir sorun çözücü olarak sinemanın etkileri analiz edilmiş, filmlerin iyileştirici ve adaptasyon ve entegrasyona katkıları vurgulanmıştır. Göç ve göçmen konulu filmlerin göçmenler üzerindeki etkileri değerlendirilerek, filmlerin göçmenleri adaptasyona ve entegrasyona yönlendiren etkileri vurgulanmıştır. Bir etki aracı olarak sinemanın yapısından da söz edilen çalışmada, sinemanın aynı zamanda kentleşmenin aracı olarak göçmenler üzerindeki etkileri ve göçmenlerin adaptasyonu ve entegrasyonuna katkıları açıklanmıştır. Son yüzyılın en büyük küresel sorunlarından biri olan göç tüm yerel ve ulusal yönetimleri etkilemekte, işleri zorlaştırmakta, çözüm yolları ve araçları üretmek zorunda bırakmaktadır. Çünkü göç, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları değiştirmekte, çoğu zaman olumsuz etkiler bırakmaktadır. Göçmenlerin psikolojik travmalarını düzletmek, göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmak profesyonel yaklaşımlar gerektirmektedir. Türk Sineması’nda da göç, özellikle kırsaldan kentsele göçün yoğunlaştığı 1960 ve 70li yıllarda sıkça işlenen bir konu olmuştur. Özellikle Anadolu taşrasından İstanbul’a veya diğer büyük şehirlere yapılan göçler, karşılaşılan sorunlar, yaşanan şoklar ve bu bağlamda değerlendirilen ülke görüntüsü, bilimsel çalışmalar için de ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, Türk Sineması’nda yer alan göç temalı bazı filmler üzerinden, Türk toplumunun göçe bakışı, göç yorumu ve göç hayalleri ele alınmaktadır.Keywords
Göç, sinema, göç filmleri, adaptasyon, entegrasyonReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri