Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: BİR ÇOCUK BİR MUCİZE HİKÂYE KİTABI ÖRNEĞİ

Eğitim, yaşantılar yoluyla deneyimleyerek, gözlemleyerek, deneme-yanılma yoluyla kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir. Teknoloji ise; insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde kullanmasına ve daha bilinçli olarak uygulayabilmesine yardımcı olmaktadır (Bencik Kangal ve Özkızıklı, 2014, s.132). Bilgi çağının bir getirisi olarak teknolojiyle çocukların iç içe olmaları eğitim sisteminin özellikle geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğü durumlarda kimi çocuk için zaman motivasyonu düşürebilmektedir. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi pek çok alanda varlığını sürdürse de son zamanlar da eğitim alanında hızla ivme kazanmaya başlayarak popülaritesini de artırmıştır. Eğitimde önemli bir teknoloji materyali olarak görülen “Arttırılmış Gerçeklik” teknolojisinin çocuklar için bazı kazanımların sunulmasında kolaylık sağlamasının yanında pek çok açıdan da gelişimlerine olumlu katkı sağladığı belirtilmektedir (Özsevgeç ve Eroğlu 2017). Teknolojinin eğitimden soyutlanmasının önüne geçilerek, eğitimin her kademesinde ve alanında kullanılması eğitiminde kalitesini artıracaktır (Can Yaşar, 2012). Kısacası eğitim sisteminin kendi içinde teknolojik gelişmelere paralellik göstererek yenilenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilk Artırılmış Gerçeklik (AG) hikâye kitabı olan “Bir Çocuk Bir Mucize”’nin çocuk gelişimine katkısı ve metinsel içerik açısından uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma da nitel araştırma yönteminden olan doküman analizi modeli ile analiz edilmiştir. Arttırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının dikkat çekici, eğlenceli ve öğrenmeyi kalıcı kılmak için destekleyici olduğu saplanmıştır. Hikâye kitaplarının eğlenceli, dikkat çekici, öğretici ve üç boyutlu teknolojiden yararlanılarak hazırlanması, çocukların eğlenerek öğrenmesi için önemli bir kilit noktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen “Bir Çocuk Bir Mucize” hikâye kitabının çocuk gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Mobil cihazların dünya çapında artan popülaritesine bağlı olarak son zamanlarda Artırılmış Gerçekliği (AG) konu alan çalışmalar farklı bilimsel çalışmalarda kullanılmasına (Ming Chen ve Tsai, 2012, s.638-652) rağmen hikâye kitaplarını doğrudan konu alan sadece birkaç çalışmanın olması (Duenser, 2008; Tobar, Baldiz ve Fabregat, 2017, Danaei vd., 2020) alana sağlayacağı katkı noktasında çalışmamızı özgün kılacağı düşünülmektedir.Keywords
Artırılmış Gerçeklik; Çocuk Hikayeleri, EğitimReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri