Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


1905-1906-Cİ İLL?RD? G?NC?D? ERM?Nİ T?XRİBATINDAN B?Zİ FAKTLAR

M?qal?nin ?sas m?zmununu XX ?srin ?vv?ll?rind? G?nc? ş?h?rind? erm?nil?r t?r?find?n az?rbaycan türkl?rin? qarşı tör?dil?n qırğınlar v? onu doğuran s?b?bl?r t?şkil edir. Xalqımıza qarşı tör?dil?n bu d?hş?tli soyqırım aktının artaraq daha da faci?li ş?kil alacağını anlayan ziyalılarımız müdafi? t?şkilatları yaratdılar. Xalqımız bu t?kilatların ?trafında birl?ş?r?k erm?ni terrorçularının bu çirkin ?m?ll?rind?n silahlanaraq müdafi? olunurdular. H?mçinin xalqımız birlikd? h?r?k?t ed?r?k cinay?tkar ?m?ll?ri il? m?şhur terror t?şkilatı olan Daşnaksütyun partiyasının erm?ni quldurlarına v? bu hadis?l? göz yuman erm?nip?r?st çar m?murlarına layiqli d?rs verirdil?r. Bu hadis?l?r n?tic?sind? xalqımız öz yaşadıqları ş?h?rd? öz m?h?ll?l?rini t?rk edirdil?r. G?nc? Müs?lman Xeyriyy? C?miyy?tinin köm?yi il? öz m?h?ll?l?rind?n did?rgin düşmüş az?rbaycan türkl?ri ş?h?rin onlar üçün ayrılmış yerl?rind? m?sk?n saldılar. Sovet hakimiyy?tnin süqutundan sonra G?nc?d? 1905-1906-cı ill?rd? baş ver?n qanlı hadis?l?rin yet?rinc? d?rind?n t?dqiq edilm?m?si v? ümumiyy?tl? ş?h?rin tarixinin düzgün araşdırılmasına soyuq münasib?t göst?rilm?si olduqca t??ssüf doğurur. Bunları n?z?r? alaraq mövzu il? bağlı doğuran s?b?bl?rin obyektiv ş?kild?, öyr?nilm?si t?dqiqatın başlıca yeniliyini t?şkil edir.Keywords
G?nc?, erm?ni-az?rbaycanlı davası, az?rbaycan türkl?rinin soyqırımı, erm?ni terroru,References

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri