Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DİJİTAL REKLAMLARIN AKILLI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ EKSENİNDE ANALİZİ

ÖZET Teknolojinin tarihsel süreç içerisinde insan yaşamında giderek yaygın kabul görmesi ve internet tabanlı uygulamaların iletişim süreçlerine dahil olmasıyla birlikte insanlık dijital bir dünya içerisinde tanımlanır olmuştur. Günümüzde toplumlar, hemen hemen her alanda teknolojinin belirlenimciliğinde, yaşamsal kurgulanımlar içerisinde gündelik ve iş rutinlerini düzenler olmuşlardır. Endüstriyel üretim mekanizması kadar pazarlama, dağıtım süreçleri ve reklamcılık süreçleri de bu dönüşümden payını almıştır. Pazarlama süreçleriyle bütünleşik işleyiş tarzına sahip olan reklamcılık endüstrisinin geliştirdiği stratejiler ve teknikler, teknolojik gelişmelerle uyumlu biçimde dönüşüm yaşamıştır. Bireylerin iletişim etkinliklerinin önemli bir kısmını internet aracılı sosyal medya mecralarında geçirmeleri sebebiyle, reklamcılık uygulamalarında dijital platformlar etkin mecra olarak kullanılmaya başlamıştır. Dijital reklamcılık anlayışı, günümüz işletmelerinin tanıtım ve satış faaliyetlerinde öne çıkan bir yönelim kazanmıştır. Dijital reklamların akıllı teknoloji ürünleri eksenli analizini konu alan bu makale çalışmasında araştırma örneklemini Apple şirketi ürünleri oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen analiz çerçevesinde dijital reklamcılık eksenli geliştirilen reklam mesajları, içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Geleneksel reklamcılık anlayışından dijitale doğru yaşanan dönüşümün ortaya konulduğu bu çalışmada reklam mesajları ve içerikteki dönüşüm başvurulan stratejiler bağlamında ele alınmış ve tartışılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Akıllı Teknoloji, Endüstri 4.0, Reklam, Dijital Reklam.References

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri