Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BİR DIŞ PAYDAŞ OLAN MEZUNLARIN İTİBAR ALGILAMALARI: ERÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

İtibar, iç ve dış paydaşların örgüte ilişkin algılamalarından oluşan soyut bir değerdir. Hedef kitleler üzerinde kurumla ilgili oluşan imajların toplamı kurumun itibarını oluşturmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında kurumların hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin itibarlarını yönetmeleri ve paydaşları tarafından itibarlarının nasıl algılandığını ölçmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmada Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dış paydaşları olan mezunlarının mezun oldukları kuruma yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada karma yöntem tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak için önce çevrimiçi anket ardından yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım özellikle beklenmeyen araştırma bulgularını açıklamakta faydalı olmuştur. Kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına dayalı ankete 208, odak grup görüşmesine ise 17 mezun katılım sağlamıştır. İki yöntemle de elde edilen bulgular birbirini doğrular niteliktedir. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dış paydaşları olan mezunlarının algısında birçok olumlu imaja sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
İtibar, itibar yönetimi, itibar algısı, dış paydaş, üniversite mezunları.References

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri