Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE KAMU DİPLOMASİSİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Hükümetlerin diğer ülke vatandaşları üzerinde siyasal, sosyal ve kültürel etki yaratmak amacıyla yürüttükleri faaliyetler olarak da ifade edilen kamu diplomasisi, küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalkması sonucu yoğun bir şekilde kullanılan etkili bir diplomasi türüdür. Farklı ülkelerce çok çeşitli uygulamalarla etkin bir şekilde kullanılan kamu diplomasisi, akademik çalışmalarda da giderek daha fazla yer alan bir konu olarak göze çarpmaktadır. Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde “kamu diplomasisi” alanında yazılan tezleri içerik analizi yöntemiyle incelemektedir. Bu kapsamda kamu diplomasisi alanına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi sisteminde bulunan tüm tezler 30 Temmuz 2019 tarihi itibariyle taranmış ve Türkiye’de bulunan üniversitelerde yazılmış toplam 134 yüksek lisans ve doktora tezi şu yedi ana kategori altında incelenmiştir: Konu, araştırmanın yılı, araştırma derecesi, hangi bölümde yapıldığı, araştırmanın türü, kullanılan yöntem ve araştırmada kullanılan dil. Çalışma sonucunda konuyla ilgili tezlerin genel olarak yıllar itibariyle artan sayıda yazıldığı, Türkiye'nin kamu diplomasisi ile ilgili hem eski hem de güncel durumları ele aldığı göze çarpmıştır. Araştırma düzeyi açısından, yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilen araştırmaların sayısı daha fazla olduğu, en çok örnek olay yöntemi kullanılmasının yanı sıra, betimsel araştırma ve literatür taraması yöntemlerinin de kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalar daha çok siyasal bilimler ve özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde gerçekleşmiştir. Tezde kullanılan dil ise ağırlıklı olarak Türkçedir.Keywords
kamu diplomasisi, ulusal tez merkezi, halkla ilişkiler, araştırma yöntemleri, içerik analizi.

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri