Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİLLİ KÜLTÜR KONUMUZUN İLKOKUL 4. SINIF PROGRAMINDA MÜZE ORTAMINDA YANSIMALARI

Bu çalışma sınıf dışı bir öğrenme ortamı olan müzede, ilkokul 4.sınıf programındaki “Milli Kültürümüz” konusunun etkinliklerle işlenmesinin öğrencilerin öğrenme üzerindeki yansımaları ve duyusal yansımalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa’da bir ilkokulun 4.sınıfında 50 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Hazırlanmış olan açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Süreç başında, ortasında ve sonunda uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmada uygulama süreci Şanlıurfa’daki kent müzesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcı grubun seçiminde tipik örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırma sırasında Yaratıcı drama tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamında programdaki konuyu daha iyi kavradığı, öğrenirken daha mutlu olduğu, Milli Eğitimin programında kazanımın kazandırılması için belirlenen saatten daha az sürede kent müzesinde işlenebileceği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular neticesinde sosyal bilgiler dersinin diğer konularının da okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanarak işlenebileceği ve bu sayede öğrencilerin derse olan ilgi tutum ve güdülenmelerinin artacağı kanısına varılmıştır.Keywords
Okuldışı Öğrenme, Milli Kültür, Sosyal Bilgiler Dersi, Temel Nitel Çalışma.

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri