Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKNA SÜREÇLERİNDE ZİHİN, DİL VE SÖZCÜKLERİN ROLÜ

Dönüşen yaşam pratikleri ve bireyin çevresindeki değişimler, düşünme, öğrenme, etkileşim kurma gibi birçok zihinsel süreci üzerinde etkilidir. Yaşam pratikleri, fiziksel ve sosyal koşullar ve çevresel faktörlerdeki hızlı dönüşüm, bireyin beyin ve zekâ gelişimini etkileyen önemli değişkenlerdir. Beyin, yaşanılan duygusal deneyimi, amaçlar ve olayları algılama şekli doğrultusunda değiştirebilmektedir. Birey, gündelik yaşamında davranış ve tutumlarını değiştirmesi yönünde mesajlara sıklıkla maruz kalmaktadır. İkna süreçleri, insan zihninin işleyiş kuralları çerçevesinde işlemektedir. Bu bağlamda özellikle zihnin işleyişi, dilin gelişimi ve iletişim süreçlerinde sözcüklerin kullanımı konuları, iletişim ve ikna süreçlerinde başvurulan stratejilerin anlamlandırılmasında kilit rol oynamaktadır. Bu çalışma ile iletişim süreçlerinde, bireylerin karşılıklı etkileşimlerinde birbirleri üzerinde etkili olmalarını sağlayan dinamiklerin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Burada bahsi geçen ikna, kişiler arası iletişim süreçleri kadar kitlesel boyutlara ulaşan süreçlere de işaret etmektedir. İnsan zihninin ikna edilmesinde dil ve sözcüklerin rolü ve önemi de temel analiz bileşenlerini oluşturmaktadır.Keywords
İkna, Zihin, Dil, Sözcükler.

References

Advanced Search


Announcements

    30 Ağustos Sayısı

    30 Ağustos 2021 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri