Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KÖY HALKININ TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ VE MOTİVASYONLARI : KÜTAHYA YAĞILLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ

Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon gelişen ve değişen teknoloji ve yeni iletişim araçlarının da ortaya çıktığı günümüzde hâlâ önemini korumaktadır. İnsanlar için televizyon özellikleri ve işlevleri bakımından vazgeçilmez bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle haber verme, bilgilendirme, eğlendirmeyi ve boş zaman geçirmeyi sağlama gibi pek çok özelliğinden dolayı televizyon geçmişten günümüze kadar önemini korumuştur. İnsanların yaşadıkları yere, demografik, kültürel, sosyal, ekonomik, politik etkilere göre televizyon izleme sebepleri değişmektedir. Bu noktada bu çalışmada Kütahya Yağıllar köyünde yaşayan halkın televizyon izleme eğilimlerinin ve motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 61 kişiye basit rastgele örnekleme tekniği kullanılarak yüz yüze anket yapılmıştır. Betimsel istatistik tekniğinden yararlanılarak verilerin analizi yapılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların en çok haber programı izledikleri, televizyonu ise en çok bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, sorunlarından ve dertlerinden uzaklaşmak için izledikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca evdekilerle aynı anda televizyon izlemek istediklerinde katılımcıların çoğunun dizi izlemek için kanal değiştirdiği ortaya çıkan önemli sonuçlardan biridir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Televizyon, Televizyon İzleme Motivasyonları, Köy Halkı.References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri