Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İstihbarat Toplama Yöntemlerinden Birisi Olan HUMINT (Human Intelligence) Türü Espiyonaj Faaliyetlerinin Temeli İletişim: Kavramsal Bir Derleme

“HUMINT” en yaygın kullanılan istihbarat yöntemlerden birisi olan insan istihbaratında temel kaynak insan faaliyetleriyle yürütüleceğinden, bu süreci eksiksiz yapabilmek için insanı anlayabilmenin bilimi, iletişime ihtiyaç doğmuştur. Bu sebepten çalışma konusu HUMINT faaliyetinde hangi iletişim tekniklerinin kullanılması gerektiği araştırılacak olup makalemizin insan odaklı istihbarat faaliyetleri yapılırken hangi iletişim tekniklerinin kullanıldığının tespiti yapılarak daha başarılı istihbarat faaliyetleri için çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. İstihbarat ve iletişimin tanımı yapılarak belirtilen istihbarat faaliyetlerinde iletişim tekniklerinin kullanılmasının süreci yürütmede faydalı olup olmadığı hangi iletişim teknikleri ile bunun mümkün olabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmayla ilgili yeteri kadar akademik araştırma olmadığından araştırmanın analizi ve derinliği etkilenmekle birlikte çalışmanın mevcut boşluğa bir katkı yapması umulmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden kaynak tarama- açıklayıcı araştırma tekniği kullanılmıştır. İnsan odaklı istihbarat faaliyeti yürütülürken iletişim tekniklerinin kullanılmasının önemi değerlendirilmiştir. İnsan istihbaratında, güvenli ve gizli iletişim araçları kullanılarak şifreli mesajlaşma uygulamaları veya gizli frekanslar üzerinden yapılan radyo iletişimleri karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca istihbarat görevlileri ve ajanlar arasında belirli kodlar, şifreler ve semboller aracılığıyla da iletişim ağı kurulmaktadır. Genel olarak incelediğimizde kitle iletişim araçları, sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişim istihbarat faaliyetlerinin her aşamasında kullanılmaktadır. İnsan istihbaratı faaliyetinde görevin getirdiği zorluklara karşı gerginlik, stresten uzak karşısındaki daha iyi anlayabilme, daha iyi iletişim kurabilmek sağlıklı iletişim teknikleri kullanması ile mümkün olabilir.Keywords
İletişim, İstihbarat, HUMINT, İnsan İstihbaratıReferences

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri