Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu çalışmanın amacı, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerine dair hazırladıkları raporlarda kullanılan halkla ilişkiler uygulama alanlarının ağırlık oranını belirlemek ve sektörel bazda halkla ilişkiler uygulama alanlarındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkartmaktır. Bu amaçla çalışmada 2021 yılındaki BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarındaki, faaliyet raporlarındaki, entegre faaliyet raporlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarının sektörel bazda tematik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında şirketler tarafından kurumsal bir biçimde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik konulu faaliyetler neticesinde hazırlanan raporlarda kullanılan halkla ilişkiler uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporlarda çeşitli halkla ilişkiler uygulamaları bulunduğu bilinmektedir. Bu çeşitlenmenin boyutları içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Tüm bu veriler ışığında kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporlarda halkla ilişkiler uygulama alanlarına ne oranda yer verildiği ve bu kapsamda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyet raporlarında halkla ilişkiler disiplininin önemi ortaya konmuştur. Sonuç olarak uygulanan içerik analizi yöntemiyle 2021 yılı BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında halkla ilişkiler uygulama alanları içerisinde ilk sırada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dair içeriklere yer verdiği tespit edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ardından ikinci sırada çalışan üye ilişkileri, üçüncü sırada da pazarlama iletişimi uygulama alanına yer verildiği gözlemlenmiştir.Keywords
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları.References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri