Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


BAŞLIK
Makale çalışmasında İngilizce ve Türkçe başlık yer almalıdır. Başlıklar 12 punto (Bold ve Times New Roman Yazı Stili) olmalıdır.

YAZAR(LAR) ADI BİLGİLERİ
Yazar isimleri aşağıdaki gibi verilmelidir. Yazar bilgileri alt-bilgi veya üst bilgi şeklinde şeklinde verilmemelidir.
Örneğin:  
Yazar Adı Soyadı
Yazar Ünvanı, Kurumu, Fakülte veya MYO Adı, Bölüm Adı, Mail Adresi, İl/Türkiye, ORCID kodu

MAKALE TÜRÜ:  ( Araştırma Makaleleri, Derleme ve (Literatür) Tarama Makaleleri, Editöre Mektup, Teknik Not )

ÖZET / ABSTRACT ve ANAHTAR KELİMELER
Özgün makalelerde en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) olmalıdır.
Özet ve abstract altında ise en fazla 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) yer almalıdır.

SAYFA DÜZENİ
Sayfa düzeni aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılandırılmış olmalıdır:
Kâğıt Boyutu             : A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Üst Kenar Boşluk       : 2 cm
Alt Kenar Boşluk       : 2 cm
Sol Kenar Boşluk       : 2 cm
Sağ Kenar Boşluk      : 2 cm
Yazı Tipi                     : Times New Roman (İki yana yaslı)
Yazı Boyutu               : Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 10/12 ve dipnotlarda 8 punto
Paragraf Aralığı          : Önce 6 nk – sonra 6 nk, Özetlerde: Önce 6 nk – sonra 6 nk
Satır Aralığı                : Tek
Lütfen çalışmaya sayfa numarası VERMEYİNİZ.

BAŞLIKLARIN NUMARALANDIRILMASI
Çalışma ana başlıklar GİRİŞ kısmından itibaren numaralandırılmalıdır.
Çalışma ANA BAŞLIKLARI BÜYÜK HARFLE, Alt başlıklar İlk Harfler Büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Örneğin:
1. GİRİŞ
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3. BULGU ve TARTIŞMALAR
3.1. Demografik Bulgular
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
KAYNAKÇA
METİN ÇİNDE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ
Metin içinde yapılan atıflar için (Yazarsoyismi, Yıl: Sayfa No) veya (Yazarsoyismi, Yıl) biçimi kullanılmalı, dipnot şeklinde atıf gösterimi kullanılmamalıdır.

KAYNAKÇA
Kaynak gösterimi yazar tercihine göre APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.
Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanırken .
ÖRNEK KAYNAKÇA YAZIMLAR
KİTAPLAR
Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, İstanbul.
İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing, Washington DC.


Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri